mr hankey is knocking on the door là gì

mr hankey is knocking on the door có nghĩa là

Có nghĩa là phải đại tiện hoặc có một chuyển động ruột hoặc phải đi bãi rác.Chủ yếu được sử dụng cho một tình huống khẩn cấp, trong đó phong trào trong sắp xảy ra, nhưng có thể được sử dụng cho bất kỳ thông báo nào về tình trạng của bạn.

Ví dụ

Hãy nhớ rằng jalepeno burrito tôi đã có trước đó, với đá kem sundae và heinekins cho món tráng miệng?Chà, Mr Hankey đang gõ cửa bây giờ !!
Tôi đã bị bệnh cả ngày, và tôi nghĩ rằng ông Hankey lại gõ cửa.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  tacy là gì - Nghĩa của từ tacy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.