một vật mỏng phẳng đồng chất có dạng tam giác đều. trọng tâm của vật nằm tại:

Chọn câu sai:

Một vật phẳng mỏng đồng chất có dạng là một tam giác đều. Trọng tâm của vật đó nằm tại

A. giao điểm của một đường cao và một đường phân giác

B.giao điểm của một đường cao và một đường trung tuyến

C.giao điểm của một đường trung trực và một đường phân giác

D.một điểm bất kì nằm trong tam giác, không trùng với ba giao điểm trên

Đáp án D

Một vật phẳng mỏng đồng chất có dạng là một tam giác đều. Trọng tâm của vật đó nằm tại giao điểm của 3 đường trung tuyến (trong tam giác đều các đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực trùng nhau)→ D là phát biểu sai

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 68

01/04/2022 8

A. giao điểm của một đường cao và một đường phân giác

Nội dung bài viết

B. giao điểm của một đường cao và một đường trung tuyến

C. giao điểm của một đường trung trực và một đường phân giác

D. một điểm bất kì nằm trong tam giác, không trùng với ba giao điểm trên

Đáp án chính xác

Đáp án D
Một vật phẳng mỏng đồng chất có dạng là một tam giác đều. Trọng tâm của vật đó nằm tại giao điểm của 3 đường trung tuyến (trong tam giác đều các đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực trùng nhau)→ D là phát biểu sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đối với cân bằng phiếm định thì

Xem đáp án » 01/04/2022 22

Mức vững vàng của cân bằng phụ thuộc vào

Xem đáp án » 01/04/2022 18

Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi

Xem đáp án » 01/04/2022 17

Treo một vật rắn không đồng chất ở đầu một sợi dây mềm. Khi cân bằng, dây treo không trùng với

Xem đáp án » 01/04/2022 14

Chỉ có thế tổng hợp được hai lực không song song nếu hai lực đó

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Một chiếc vành xe đạp phân bố đều khối lượng, có dạng hình tròn tâm C, trọng tâm của vành nằm tại

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Một viên bi nằm cân bằng trong một cái lỗ trên mặt đất, dạng cân bằng của viên bi khi đó là

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Trong ba vật bằng sắt dưới đây, vật ở hình nào có cân bằng bền hơn cả?

Xem thêm  Việt Nam được bao nhiều quốc gia công nhận

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm hợp lực của hai lực song song, cùng chiều?

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì

Xem đáp án » 01/04/2022 13

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 01/04/2022 12

Một vật chịu tác dụng của hai lực trong đó một lực là trọng lực. Để vật cân bằng thì lực còn lại phải có

Xem đáp án » 01/04/2022 11

Trọng tâm của vật rắn phẳng, đồng tính nào dưới đây không nằm trên vật ?

Xem đáp án » 01/04/2022 11

Mặt chân đế của vật là

Xem đáp án » 01/04/2022 11

Chọn câu trả lời sai.

Điều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của ba lực không song song là:

Xem đáp án » 01/04/2022 11

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.