Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v

Đáp án Av/f

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện vào điện áp u=652cos100πtV thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V và 65 V. Hệ số công suất của cuộn dây là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,326

Hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là uA=uB=acos20πt  (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40 cm/s. M là điểm ở mặt thoáng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách  MA bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,320

Một con lắc đơn có chiều dài l=0,6m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2, với biên độ góc α0=9° . Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị

Xem đáp án » 18/06/2021 1,011

Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t=0,15s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là

Xem đáp án » 18/06/2021 682

Xem thêm:  Nhận xét số theo dõi chất lượng tiểu học theo thông tư 27

Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự:

Xem đáp án » 18/06/2021 614

Mắc điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần L  vào điện áp xoay chiều u=U0cosωt. Biết ω=R/L , cường độ dòng điện tức thời trong mạch

Xem đáp án » 18/06/2021 577

Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm M và N cách nhau 100 cm. Dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N  là π/k+kπk=0;1;2;…. Giữa M vàN   chỉ có 4 điểm mà dao động tại đó lệch pha π/2 so với dao động tại M. Biết tần số sóng bằng 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây gần nhất với giá trị

Xem đáp án » 18/06/2021 552

Đài phát thanh VOV Hà Nội được phát trên tần số 91 MHz. Sóng điện từ này thuộc loại

Xem đáp án » 18/06/2021 535

Cho bán kính Bo r0=5,3.10-11 m, hằng số Cu – lông k=9.109Nm2/C2, điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C và khối lượng electron m=9,1.10-31kg. Trong nguyên tử hiđro, nếu coi electron chuyển động trong đều quanh hạt nhân thì ở quỹ đạo L, tốc độ góc của electron là

Xem đáp án » 18/06/2021 477

Một vật nhỏ dao động với phương trình x=2cos10πt+φ cm. Tại thời điểm ban đầu (t=0) li độ của vật là x0= 1 cm và chuyển động ngược chiều dương. Giá trị của  φ

Xem đáp án » 18/06/2021 465

Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh bước sóng 600 nm vào khối chất trong suốt chiết suất n=1,5 gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày d=2mm mm (tia sáng đến mặt phần cách, một phần phản xạ và một phần khúc xạ). Khi góc tới là 9°  , người ta hứng chùm tia ló 3, 4 (hình vẽ cho đi vào hai khe của một thí nghiệm Y – âng với khoảng cách giữa hai khe bằng độ rộng của chùm tia ló. Biết khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng vân ở trên màn quan sát bằng

Xem thêm:  Sữa nghệ Engold Curcumin giá bao nhiều

Xem đáp án » 18/06/2021 408

Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1 nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 dB thì cường độ âm bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 408

Mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C thỏa mãn 4L=R2C  vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số bằng f0  thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,8. Khi tần số bằng f0/2 thì hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị

Xem đáp án » 18/06/2021 349

Ở nước ta, mạng điện dân dụng xoay chiều một pha có tần số là

Xem đáp án » 18/06/2021 278

Đặt điện áp u=U0cosωt  vào hai đầu một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L  . Tổng trở của đoạn mạch là

Xem đáp án » 18/06/2021 267

Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A.λ=vf.B.λ=2vf.C.λ=vf.D.λ=2vf.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 46

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án C

Bước sóng λ = vT = v/f

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts