Một sóng cơ có tần số 80hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 4 m trên giây

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Vật lý 615 Bài tập Sóng cơ trong đề thi thử Đại học có lời giải (trường không chuyên – Phần 1) !!

A. 1,2π rad.

B. 0,5π rad.

C. 1,0π rad.

D. 0,2π rad.

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A.

B.

C.

D.

A.

1,2π rad.

B.

0,5π rad.

C.

1,0π rad.

D.

0,2π rad.

 • Sóng cơ truyền được trong các môi trường:

 • Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm t0, ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s thì tốc độ dao động của phần tử D có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

 • Một sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 4 m/s. Hai điểm M, N trên trục Ox cách nhau 3 cm lệch pha nhau:

 • Chọn phát biểu sai. Quá trình truyền sóng là quá trình:

 • Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình u = 6cos(4πt + 0,02πx). Trong đó u và x được tính bằng centimet (cm) và t tính bằng giây (s). Quãng đường sóng truyền đi được trong thời gian 7,15 s là:

 • Câu 39:

  Một sóng cơ học ngang có chu kì T truyền trên một sợi dây đàn hồi dài vô hạn. Tại thời điểm t, hình dạng của một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Tại thời điểm

  , hình dạng của đoạn dây đó có dạng như hình nào dưới đây?

 • Chọn phát biểu đúng khi nói về sự phản xạ sóng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

 • Cho một sóng ngang truyền trên mặt nước có phương trình dao động

  mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng cơ trên mặt nước bằng:

 • Xem thêm:  Gdp thành phố hồ chí minh
 • Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, trên cùng một đường thẳng qua nguồn O có hai điểm M, N cách nhau một khoảng

  và đối xứng nhau qua nguồn. Dao động của sóng tại hai điểm đó:

 • Chọn đáp án sai. Sóng cơ học truyền được trong môi trường nào dưới đây:

 • Trongquátrìnhtruyềnsóng, khigặpvậtcảnthìsóngbịphảnxạ.Tạiđiểmphảnxạthìsóngtớivàsóngphảnxạsẽ:

 • Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:

 • Một sóng cơ học có tần số f, biên độ A trong một môi trường với bước sóng

  . Tỉ số giữa tốc độ cực đại của phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng là:

 • Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường:

 • Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng

  . Hệ thức đúng là ?

 • Phươngtrình

  biểudiễnmộtsóngchạytheotrục x vớivậntốc:

 • Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm(coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?

 • Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây theo chiều của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 s (nét liền). Tại thời điểm t2 vận tốc của điểm N trên dây là :

 • Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 2,4 m/s. Khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng kế tiếp trên một hướng truyền sóng là 0,6 m. Tần số sóng bằng:

 • Một sóng cơ lan truyền với tốc độ không đổi. Khi tần số của sóng tăng từ 50 Hz đến 60 Hz thì bước sóng giảm bớt 2 cm. Tốc độ truyền sóng bằng:

 • Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

  Xem thêm:  Hiện tại có nên mua vàng không

 • Sóngtruyềntrênmộtsợidâydàinằmngangvớitầnsố 20 Hz, tốcđộtruyềnsóngtrêndâylà 2 m/s. Tạimộtthờiđiểmnàođó, điểm M đang ở vịtrícaonhấtcònđiểm N đi qua vịtrícânbằnghướnglên. Xácđịnhkhoảngcáchgiữahaiđiểm M và N? Biếtgiữa M, N cóhaiđiểmdaođộngngượcphavới M vàsóngtruyềntừ M đến N ?

 • Một sóng cơ truyền dọc theo phương Ox với phương trình dao động

  . Một điểm M cách O một khoảng d = OM . Biết li độ dao động tại M ở thời điểm t là 3 cm. Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 s là ?

 • Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thì thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liền kề là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước biển là ?

 • Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi với tốc độ 25 cm/s và có tần số dao động 5 Hz. Sóng truyền trên dây có bước sóng là ?

 • Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen giữa A và a là 20%. Xét phép lai

  , theo lý thuyết thì kiểu hình aaB-D- ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu %?

 • Ở người, bệnh mù màu do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là?

 • Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xa­), gen trội tương ứng (XA) quy định máu đông bình thường. Bố và con trai đều mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường. Nhận xét nào dưới đây đúng?

 • Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho P: ruồi giấm đực mắt trắng × ruồi giấm cái mắt đỏ thu được F1100% ruồi giấm mắt đỏ. Cho F1giao phối tự do thu được F2có tỷ lệ 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng trong đó mắt trắng là con đực.cho mắt đỏ dị hợp F2lai với đực mắt đỏ được F3. Biết không có đột biến, theo lý thuyết trong tổng số ruồi F3, ruồi đực mắt đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu ?

 • Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai nào sau đây, ở giới đực và giới cái đều có tỉ lệ kiểu hình giống nhau?

  Xem thêm:  Top 20 cửa hàng gốm sứ Huyện Cái Nước Cà Mau 2022

 • Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm cái, còn trứng màu sáng luôn nở tằm đực?

 • Cho một số bệnh, tật di truyền ở người 1: Bạch tạng. 2: Ung thư máu. 3: Mù màu. 4: Dính ngón tay 2-3. 5: Máu khó đông. 6: Túm lông trên tai. 7. Bệnh Đao. 8: phênilkêtôniệu 9. Bệnh Claiphentơ

  Số bệnh, tật di truyền liên kết với giới tính là:

 • Bệnh mù màu do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X. Bố bị bệnh, mẹ mang gen tiềm ẩn. Khả năng cặp vợ chồng này sinh ra người con trai mắc bệnh mù màu là bao nhiêu?

 • Ở một loài thú gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng. Phép lai thuận nghịch giữa con cái đen thuần chủng với con đực trắng được F1 toàn con đen, cho F1 tạp giao, thu được ở F2 tỉ lệ 3 đen: 1 trắng trong đó ở phép lai thuận con trắng toàn là con đực, ở phép lai nghịch con trắng toàn là cái. Có thể kết luận:

 • Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen A quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh đốm. Phép lai P: ♂cánh đen × ♀cánh đốm, thu được F1gồm 100% con cánh đen. Cho F1giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F2có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con cánh đen : 1 con cánh đốm trong đó cánh đốm toàn là con cái. Biết rằng ở loài này, nhiễm sắc thể giới tính ở giới đực là XX, giới cái là XY, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Gen quy định màu sắc cánh di truyền liên kết giới tính.

  II. Ở F1kiểu gen của con đực là XAXA.

  III. Trong quần thể của loài này có tối đa 5 loại kiểu gen về gen trên.

  IV. Ở F2có 3 loại kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1 .

 • Thuộc website Harveymomstudy.com

  Related Posts