Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 5 m chiều rộng 5 m

Bạn Lý Thanh Minh hỏi ngày 01/09/2014.

 • Giáo viên
  Đặng Khắc Đáp
  trả lời ngày 01/09/2014 07:33:40.

  Được cảm ơn bởi Lê Hưng, 河口 河口 ベト,

  Diện tích xung quanh phòng học :
  \((8+5).2.4=104(m^2)\)
  Diện tích trần :
  \(8.5=40(m^2)\)
  Diện tích cửa :

  Bạn cần đăng nhập để xem được nội dung này!

  Đăng nhập
  Đăng ký

  rn :\8=02)\)ệíchử :((2,12).(,4.0).4=9,62\)n pảiuét ôi là :(1+49,73,2\átiề q vôl(053414092( đ

  • Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 5 m chiều rộng 5 m
 • Thuộc website harveymomstudy.com

  Xem thêm:  Đồng hồ điện được dùng để đo cường độ dòng điện mạch điện

  Related Posts