Một người đi từ A đến B, đoạn đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc, một đoạn xuống dốc. Một xe máy lên dốc với vận tốc 25 km/giờ, xuống dốc với vận tốc 40 km/giờ.

Thời gian từ A đến B và từ B về từ B đến A hết tất cả 1 giờ 18 phút. Tính chiều dài quãng đường AB. 

A.

B.

C.

D.

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc.. Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 9

Bài 12. Quãng đường \(AB\) gồm một đoạn lên dốc dài \(4km\) và một đoạn xuống dốc dài \(5km\). Một người đi xe đạp từ \(A\) đến \(B\) hết \(40\) phút và đi từ \(B\) về \(A\) hết \(41\) phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc.

Gọi \(x\) (km/h) và vận tốc của xe đạp lúc lên dốc và \(y\) (km/h) là vận tốc xe đạp lúc xuống dốc. Điều kiện \(x > 0, y > 0\)

Người đi xe đạp từ \(A\) đến \(B\) hết \(40\) phút nên ta có: \({4 \over x} + {5 \over y} = {{40} \over {60}}\)

Người đó đi từ \(B\) về \(A\) hết \(41\) phút nên ta có: \({5 \over x} + {4 \over y} = {{41} \over {60}}\) 

Xem thêm  Đề bài - bài 1.49 trang 40 sbt đại số và giải tích 11

Quảng cáo

Ta có phương trình:  \(\left\{ \matrix{{4 \over x} + {5 \over y} = {{40} \over {60}} \hfill \cr {5 \over x} + {4 \over y} = {{41} \over {60}} \hfill \cr} \right.\)

Giải hệ phương trình, ta được \(x =12; y = 15\)

Vậy vận tốc xe đạp lúc lên dốc là \(12\) km/h và xuống dốc là \(15\) km/h


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

5p = 20 (ph.Thờ ia xuốdố ổ cng: .Qg đườgxgổng cn ứà ãng đườgB):.ọ qã lêdúc à uãg đường ố l đi là đln v qnưngln dc tổcộng làA BC = A.C đilẫ ề, quã đờ un dốcn l: B +A BQung đườ ê dctn cộ bằg qãnđg uống dố ncg :Tổgthờiianlê ốc ổn cuốc tgg là1h35ph +1h 4h0)ignng ctngộ (ph)uãnn uốn dốc tộg(tc lqun A (km)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Một người đi từ A đến B . Đoạn đường AB bao gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc . Đoạn lên dốc đi vs vận tốc 30km/h , đoạn xuống dốc đi vs vận tốc 50km/h. Thời gian lên dốc bằng \(\dfrac{3}{4}\) thời gian đoạn xuống dốc.

a) So sánh độ dài 2 đoạn đường lên dốc vs xuống dốc .

b) Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Các câu hỏi tương tự

Những câu hỏi liên quan

Đường đi từ A đến B gồm 1 đoạn lên dốc và 1 đoạn xuống dốc. Ô tô đi lên dốc với vận tốc là 25km/h. Ô tô xuống dốc với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 7,5 giờ. Tính quãng đường AB

Xem thêm  Hàng siêu cấp và rep 1 1 cái nào tốt hơn

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.