Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

Chắc suất Đại học top – Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ 2.5dp thì nhìn rõ các vật từ 22cm đến vô cực. kính cách mắt 2cm.Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính là?
2/1 người đeo sát mắt kính phân kì làm bằng thủy tinh chiếc suất n=1,5 thì nhìn được các vật ở xa mà không điều tiết . Khi người này lặn xuống nước có chiếc suất n’=4/3 mà vẫn mang kính trên thì:
A. Nhìn xa vô cực mà không điều tiết B.Không nhìn xa vô cực được C.Nhìn xa vô cực nhưng phải điều tiết

D.Khoảng nhìn rõ ngắn nhất ở gần hơn

1/Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ 2.5dp thì nhìn rõ các vật từ 22cm đến vô cực. kính cách mắt 2cm.Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính là?
2/1 người đeo sát mắt kính phân kì làm bằng thủy tinh chiếc suất n=1,5 thì nhìn được các vật ở xa mà không điều tiết . Khi người này lặn xuống nước có chiếc suất n’=4/3 mà vẫn mang kính trên thì:
A. Nhìn xa vô cực mà không điều tiết
B.Không nhìn xa vô cực được
C.Nhìn xa vô cực nhưng phải điều tiết

D.Khoảng nhìn rõ ngắn nhất ở gần hơn

1) Tiêu cự kính f = 40cm.
Khi nhìn rõ ở vô cực thì ảnh phải hiện ở tiêu điểm kính và điểm này trùng với Cv của mắt. Do đó Cv = 40 + 2 = 42cm.
Độ tụ lúc này D1 = 0.
Khi nhìn rõ vật ở 22cm thì vật phải đặt cách kính 20cm và ảnh hiện ở Cc của mắt.
[tex]OC_c = -d’ + 2 = \frac{df}{f – d} = \frac{20.40}{40 – 20} + 2 = ?[/tex] Độ tụ lúc này [tex]D_2 = \frac{1}{d’} + \frac{1}{d} = ?[/tex]
biến thiên độ tụ [tex]\Delta D = D_2 – D_1 = ?[/tex]

Xem thêm  Cách lắp ráp máy lọc nước karofi

2) Khi kính vào nước thì tiêu cự sẽ nhỏ hơn ngoài không khí nên mắt vẫn sẽ nhìn được ở vô cực nhưng phải điều tiết vi lúc này ảnh hiện trong khoảng Cc đến Cv

Reactions:
thaohien8c, Lê Thanh Huy and Tín Phạm

Đáp án:

 a)giới hạn: 15,38cm đến 40cm

b) khi đeo kính sẽ nhìn được các vật từ 22cm đến 200cm

Giải thích các bước giải:

tiêu cự thấu kính 

 $\begin{align}  & D=-2,5dp \\  & \Rightarrow f=\dfrac{1}{D}=\dfrac{1}{-2,5}=-0,4m=-40cm \\ 

\end{align}$

Khoảng nhìn giới hạn của mắt khi không đeo kính

$\begin{align}  & \frac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\  & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-40}=\dfrac{1}{25}-\dfrac{1}{O{{C}_{C}}} \\  & \Rightarrow O{{C}_{C}}=15,38cm \\ 

\end{align}$

$\begin{align}  & \dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\  & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-40}=\dfrac{1}{\infty }-\dfrac{1}{O{{C}_{V}}} \\  & \Rightarrow O{{C}_{V}}=40cm \\ 

\end{align}$

giới hạn: 15,38cm đến 40cm

b)  Tiêu cự:

$\begin{align}  & D’=-2dp \\  & \Rightarrow f’=\dfrac{1}{D’}=\dfrac{1}{-2}=-0,5m=50cm \\ 

\end{align}$

khi đeo kính

$\begin{align}  & \frac{1}{f’}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\  & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-50}=\dfrac{1}{{{d}_{1}}}-\dfrac{1}{15,38} \\  & \Rightarrow {{d}_{1}}=22cm \\ 

\end{align}$

$\begin{align}  & \frac{1}{f’}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’} \\  & \Leftrightarrow \dfrac{1}{-50}=\dfrac{1}{{{d}_{2}}}-\dfrac{1}{40} \\  & \Rightarrow {{d}_{2}}=200cm \\ 

\end{align}$

khi đeo kính sẽ nhìn được các vật từ 22cm đến 200cm

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 232

Một người cận thị khi đeo kính sát mắt có độ tụ −2 (dp) thì có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5 cm tới vô cùng. Hỏi khi không đeo kính, người đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng nào?

A. 10 cm ÷ 50 cm.

B. 20 crn ÷ 50 cm.

C. 10 cm ÷ 40 cm.

D. 20 cm ÷ 40 cm.

Xem thêm  Cách that dây đeo tay 4 sợi

Chọn A

Sơ đồ tạo ảnh:

AB⎵d=0,25−l→OkA1B1⎵d/     dM=OCV=∞⎵l→MatV1dC+1−OCC=Dk1dv+1−OCV=Dk

⇒10,125+1−OCC=−21∞+1−OCV=−2⇒OCC=0,1mOCV=0,5m

…Xem thêm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Tính thời gian đi xe (Vật lý – Lớp 9)

3 trả lời

Tìm số chỉ của các ampe kế (Vật lý – Lớp 9)

1 trả lời

Tính Vận tốc mỗi vật (Vật lý – Lớp 8)

2 trả lời

Chọn B

Sơ đồ tạo ảnh:

AB⎵d=0,25−l→OkA1B1⎵d/     dM∈OCC;OCV⎵0,01m→MatV1dC+10,01−OCV=Dk1dv+10,01−OCV=Dk

⇒10,125+10,01−OCC=−210,5+10,01−OCV=−2⇒OCC=0,11mOCV=0,26m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ta có: f=1D=-0,4m=-40cm.

a) Khi đeo kính nếu đặt vật tại CCK (điểm cực cận khi đeo kính), kính sẽ cho ảnh ảo tại CC (điểm cực cận khi không đeo kính) và nếu đặt vật tại CVK (điểm cực viễn khi đeo kính), kính sẽ cho ảnh ảo tại CV (điểm cực viễn khi không đeo kính). Do đó: 

dC=OCCK=25cm⇒dC’=dCfdC-f=-15,4cm=-OCC⇒OCC=15,4cm;

dV=OCVK=∞⇒dV’=f=-40cm=-OCV⇒OCV=40cm.

Vậy: giới hạn nhìn rõ của mắt người đó khi không đeo kính cách mắt từ 15,4 cm đến 40 cm.

b) Ta có: f1=1D1=-0,5m=-50cm ; dC1’=-OCC=-15,4cm

⇒dC1=dC1’f1dC1′-f1=22,25cm=OCCK1 ; d’V1=-OCV=-40cm⇒dV1=dV1’f1dV1′-f1=200cm

Vậy: khi đeo kính có độ tụ – 2 dp thì người đó sẽ nhìn rõ các vật đặt cách mắt từ 22,25 cm đến 200 cm (đây là trường hợp bị cận thị mà đeo kính chưa đúng số).

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.