Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24 m chiều rộng bằng 1/4 chiều dài

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to add post .

Đua top nhận quà tháng 4/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 – TẠI ĐÂY


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 1 4  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà

Các câu hỏi tương tự

Các câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng 1 4  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà. 

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Lynn nghĩa là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.