Một loài có bộ nst 2n=20 có 30 tế bào

Một loài 2n = 20.30 tế bào tham gia giảm phân hình thành giao tử đực

→ kì sau giảm phân II → lúc này tế bào là 60 tế bào 

→ tổng số NST dạng đơn: \( 60 \times 20 = 1200
\)
.

⇒ Đáp án: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n=20. Có 30 tế bào của loài này tham gia giảm phân hình thành giao tử đực thì ở kì sau của giảm phân II thống kê trong tổng số các tế bào con có bao nhiêu nst ở trạng thái đơn

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 10 Giảm phân

Lớp 9 Sinh học Lớp 9 – Sinh học

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một loài 2n=20. 30 tế bào tham gia giảm phân hình thành giao tử đực

→ kì sau giảm phân II

→ lúc này số tế bào là 60 tế bào

→ tổng số NST dạng đơn: 60 × 20 = 1200

Vậy chọn đáp án D.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 20 cửa hàng chó cảnh Huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Related Posts