Một hình tam giác có diện tích bằng 559cm2

Top 1 ✅ 1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu? nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-03-08 17:52:12 cùng với các chủ đề liên quan khác

1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu?

Hỏi:

1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu?

1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu?

Đáp:

halan:

Chieu cao hinh tam giac la :

559 x 2 : 43 = 26 ( cm )

Neu tang cach day them 8 cm thi canh day luc sau la :

43 + 8 = 51 ( cm )

Dien tich luc sau la :

51 x 26 = 1326 9 cm2 )

Dien tich tang len la :

1326 – 559 = 767 ( cm2 )

                    D/s : 729 cm2

halan:

Chieu cao hinh tam giac la :

559 x 2 : 43 = 26 ( cm )

Neu tang cach day them 8 cm thi canh day luc sau la :

Xem thêm  Ngành nào sau đây thuộc công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

43 + 8 = 51 ( cm )

Dien tich luc sau la :

51 x 26 = 1326 9 cm2 )

Dien tich tang len la :

1326 – 559 = 767 ( cm2 )

                    D/s : 729 cm2

halan:

Chieu cao hinh tam giac la :

559 x 2 : 43 = 26 ( cm )

Neu tang cach day them 8 cm thi canh day luc sau la :

43 + 8 = 51 ( cm )

Dien tich luc sau la :

51 x 26 = 1326 9 cm2 )

Dien tich tang len la :

1326 – 559 = 767 ( cm2 )

                    D/s : 729 cm2

1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu?

Xem thêm : …

Vừa rồi, chứng-khoán-hôm-nay.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề 1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu? nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu? nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về 1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu? nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng chứng-khoán-hôm-nay.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về 1 hình tam giác có diện tích bằng 559cm2, cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8cm thì diện tích tăng bao nhiêu? nam 2022 bạn nhé.

Top 1 ✅ Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ được cập nhật mới nhất lúc 2021-11-19 06:21:40 cùng với các chủ đề liên quan khác

Xem thêm  Top 20 cửa hàng play Huyện U minh Thượng Kiên Giang 2022

Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ

Hỏi:

Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ

Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụp cho mình

Đáp:

ngocdiep:

Đáp án:

 ` 767cm^2 `

Giải thích các bước giải:

 nếu tăng thêm 8cm thì số đo cạnh đáy sau khi tăng Ɩà:

` 43 + 8 = 51cm`

khi tăng lên thì diện tích mới Ɩà “

` 51× ( 559×2÷43) = 1326cm^2 `

ta có diện tích cũ trừ diện tích mới sẽ ra diện tích tăng thêm

` 1326 – 559 = 767cm^2 `

đáp số : ` 767cm^2`

ngocdiep:

Đáp án:

 ` 767cm^2 `

Giải thích các bước giải:

 nếu tăng thêm 8cm thì số đo cạnh đáy sau khi tăng Ɩà:

` 43 + 8 = 51cm`

khi tăng lên thì diện tích mới Ɩà “

` 51× ( 559×2÷43) = 1326cm^2 `

ta có diện tích cũ trừ diện tích mới sẽ ra diện tích tăng thêm

` 1326 – 559 = 767cm^2 `

đáp số : ` 767cm^2`

ngocdiep:

Đáp án:

 ` 767cm^2 `

Giải thích các bước giải:

 nếu tăng thêm 8cm thì số đo cạnh đáy sau khi tăng Ɩà:

` 43 + 8 = 51cm`

khi tăng lên thì diện tích mới Ɩà “

` 51× ( 559×2÷43) = 1326cm^2 `

ta có diện tích cũ trừ diện tích mới sẽ ra diện tích tăng thêm

` 1326 – 559 = 767cm^2 `

Xem thêm  Doanh nghiệp được tính vào chi phí khoản chi nào dưới đây khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ

đáp số : ` 767cm^2`

Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ

Trích nguồn : …

Vừa rồi, trungtamtiengnhat.edu.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ ” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng trungtamtiengnhat.edu.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một hình tam giác có diện tích 559cm ², cạnh đáy bằng 43cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu ? Các bạn vẽ hình rồi chụ bạn nhé.

Một tam giác có diện tích 559 cm2, cạnh đáy bằng 43 cm. Hỏi nếu tăng cạnh đáy thêm 8 cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu .

Các câu hỏi tương tự


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.