Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64 cm vuông Tính thể tích hình lập phương đó

Câu hỏi hot cùng chủ đề
  • Đặt tính rồi tính 45,54 : 18

    Trả lời (74) Xem đáp án »

  • Hỏi từ APP VIETJACK

    Trả lời (16) Xem đáp án »

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

H.A.C.K ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – 2k5 – Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 TRỌNG TÂM – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ANCOL MỤC TIÊU 9+ – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

https://www.youtube.com/watch?v=Dtho94rBcLc

BÀI TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA 1 CUNG-Lớp 10 – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

UNIT 10: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM CÂU GIÁN TIẾP (buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM-Lớp 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

Xem thêm …

1 mặt của hình lập phương  là

64÷4= 16 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương  là

16×6= 96(cm2)

Biết một mặt của hình lập phương  là 16 cm2

Vậy 1 cạnh của hình lập phương  là 4 cm2(4×4= 16 cm2

Thể tích của hình lập phương  đó là

4×4×4= 64(cm3)

Đáp số :   Stp; 96 cm2

                 Thể tích: 64 cm3

Xem thêm  Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn văn

…Xem thêm

Các câu hỏi tương tự

Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 64 cm2. Tính thể tích của hình lập phương đó.

Những câu hỏi liên quan

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486  c m 2 .

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là c c m 2 ; thể tích hình lập phương đó là c  c m 3

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 100 cm 2 . Như vậy thể tích của hình lập phương đó là.

A.  125 cm 3

B.  625 cm 3

C.  25 cm 3

D.  75 c m 3

Diện tích một mặt của hình lập phương là :

                             64 : 4 = 16 (cm2)

                   Ta thấy 16 = 4 x 4 Þ cạnh của hình lập phương là 4

                   Thể tích của hình lập phương là :

                             4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

                                   Đáp số 64 cm3


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.