more hella là gì – Nghĩa của từ more hella

more hella có nghĩa là

Nội dung bài viết

Hella nhưng thậm chí còn tốt hơn.Hella x2.Một dạng của siêu hạng.Một cái gật đầu phê duyệt
Để một cái gì đó để
Thật tuyệt trên Fleek tốt nhất.

Thí dụ

Jason: Chúng ta hãy đi kiểm tra rằng Craft mới Nhà máy bia vừa mở.
Scott: Thêm Hella!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  dick-dock là gì - Nghĩa của từ dick-dock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.