mexican jordans là gì – Nghĩa của từ mexican jordans

mexican jordans có nghĩa là

giày được coi xấu xí, rẻ hoặc giả bởi ngành công nghiệp và người dân.

ví dụ

“chết tiệt cô ấy /anh ấy đã nhận được chúng” Jordans Mexico “trên”
“Nhìn vào mông Mexico Jordans
“- Họ giả /ass giá rẻ Jordans 💀
– Phải là họ Mexico Jordans “

mexican jordans có nghĩa là

giày là được coi là rẻ xí, giá rẻ, hoặc giả bởi ngành công nghiệp và người dân.

ví dụ

“chết tiệt cô ấy /anh ta đã nhận được chúng” Jordans Mexico
“Nhìn vào mông Mexico Jordans
“- Họ giả /ass giá rẻ Jordans 💀
– Phải là họ Mexico Jordans “

mexican jordans có nghĩa là

giày là được coi là rẻ xí, giá rẻ, hoặc giả bởi ngành công nghiệp và người dân.

ví dụ

“chết tiệt cô ấy /anh ta đã nhận được chúng” Jordans Mexico
“Nhìn vào mông Mexico Jordans
“- Họ giả /ass giá rẻ Jordans 💀
– phải là người Mexico Jordans “

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.