metacognition là gì – Nghĩa của từ metacognition

metacognition có nghĩa là

Nội dung bài viết

N.Khả năng để biết những gì bạn làm không biết.

Ví dụ

Biết là một nửa trận chiến, ngoại trừ siêu nhận thức, bạn không biết, vì vậy bạn đã thua một nửa trận chiến – hy vọng bạn vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chiến.
Hermione đã sử dụng siêu nhận thức để cô biết những gì cần học học.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  kazaa lite là gì - Nghĩa của từ kazaa lite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.