Meaning nghĩa tiếng Việt là gì

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

meaning  /ˈmi.niɳ/

  1. Nghĩa, ý nghĩa. what is the meaning of this word?   từ này nghĩa là gì?with meaning   có ý nghĩa, đầy ý nghĩa

Tính từSửa đổi

meaning  /ˈmi.niɳ/

  1. Có ý nghĩa, đầy ý nghĩa. a meaning look   một cái nhìn đầy ý nghĩa

Tham khảoSửa đổi

  • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Come it About là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.