meaden là gì – Nghĩa của từ meaden

meaden có nghĩa là

Lang thang xung quanh với ý định tiếp tục các dân tộc dây thần kinh

Thí dụ

Brian: “Yo Louis, bạn định làm gì?”
Louis: “Không có gì nhiều người đàn ông, chỉ Meadening xung quanh”

meaden có nghĩa là

Một người nào đó nhầm mùi của Lynx với Gentlemans thưởng thức, nói chung là của một miền Bắc thuyết phục

Thí dụ

Brian: “Yo Louis, bạn định làm gì?”

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 8 Listening violet

Related Posts