Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế qua mạng

Đấu thầu qua mạng là xu hướng tất yếu về tính cạnh tranh, minh bạch đã được đáp ứng tối đa. Những lợi ích tích cực mang lại cho xã hội đã được thể hiện bằng thực tế rõ ràng. Mới đây với việc ban hành siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ còn thúc đẩy việc đấu thầu qua mạng mạnh mẽ hơn nữa theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế qua mạng

Bạn bấm nút tải về tại cuối bài viết để tải về đầy đủ Mẫu E-HSMT và Phụ lục

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được quy định ở đâu?

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Theo đó từ 01/8/2022 toàn bộ các mẫu Hồ sơ mời thầu từ trước đến nay đều đã được thay thế.

Xem thêm: Một số điểm nổi bật của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Tại Điều 4 và Điều 39 của Thông tư 08, bạn có thể thấy rõ quy định về việc áp dụng các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế qua mạng

Quy định về việc áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Hồ sơ mời thầu áp dụng cho từng loại gói thầu qua mạng như thế nào?

1. Đối với gói thầu xây lắp:

a) Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.

2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung):

a) Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Xem thêm:  Buttercup là hoa gì

c) Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.

3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

a) Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.

4. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn:

a) Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.

5. Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

7. Đối với gói thầu mua thuốc:

a) Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế qua mạng

Các file WORD mẫu E-HSMT đều đã được HocThatNhanh.vn biên tập để dễ nghiên cứu, áp dụng nhất

Các gói thầu không đấu thầu qua mang thì dùng mẫu hồ sơ mời thầu nào?

Theo Khoản 8, Điều 39 Thông tư 08 quy định:

“8. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.”

Như vậy các Chủ đầu tư, Bên mời thầu nếu tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng sẽ phải vận dụng các mẫu E-HSMT của Thông tư 08/2022 để phát hành.

Bài viết này đã chia sẻ tới các bạn toàn bộ cà mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các chia sẻ tiếp theo về đấu thầu qua mạng của HocThatNhanh.vn nhé.

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook

Video chia sẻ mẫu E-HSMT:

BẤM ĐỂ TẢI FULL MẪU E-HSMT

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 1/8/2022 khi Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành có hiệu lực pháp luật thì quy định về mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cũng được thực hiện theo. HoaTieu.vn xin tổng hợp về các Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mà nhà đầu tư cần biết, mời các bạn cùng tham khảo.

Xem thêm:  Trong các nội dung dưới đây nội dung nào là tuân thủ pháp luật

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng năm 2022

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã được HoaTieu.vn tổng hợp thành file tải, mời bạn đọc tải về để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

1. Những mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mà nhà đầu tư cần biết

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT được ban hành thay thế cho Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.

Theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, kể từ ngày 1/8/2022, sẽ có các mẫu hồ sơ mời thầu quan mạng về các gói thầu và lĩnh vực như sau:

  • Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa
  • Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn
  • Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng khác về báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022
  • Mẫu Phụ lục đối với các loại gói thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

2. Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng về báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022 hay không?

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng về báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022 được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

– Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

– Đối với Mẫu báo cáo đánh giá:

+ Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phỉ tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

+ Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

– Đối với gói thầu mua thuốc:

+ Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn

Mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT cụ thể như sau:

Xem thêm:  Quan sát vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 xác định dãy núi lớn của vùng núi Đông Bắc

– Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

+ Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Lua Vietnam

đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi | hồ sơ,

+ Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, | đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.

– Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn:

+ Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

+ Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.

3. Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng khác về báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022?

Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng khác về báo cáo đánh giá và gói thầu mua thuốc năm 2022 quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

– Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

– Đối với Mẫu báo cáo đánh giá:

+ Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phỉ tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

+ Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

+ Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ,

– Đối với gói thầu mua thuốc:

+ Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ,

+ Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Mẫu Phụ lục đối với các loại gói thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Tham khảo chi tiết tại bài viết:

  • Phụ lục Thông Tư 08/2022/TT-BKHĐT

Trên đây là các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mà nhà đầu tư cần biết.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts