make tacos là gì – Nghĩa của từ make tacos

make tacos có nghĩa là

Một câu hỏi không có câu trả lời, nếu Chúa có thể làm mọi cách sau đó nếu anh ta có thể tạo ra taco có nghĩa là anh ta không thể ăn thức ăn cay nhất, nếu anh ta không thể làm taaco có nghĩa là Chúa không thể tạo ra Taco Quá cay choanh ta.mất tình hình mất mát.

Ví dụ

Tôi đã đến nhà thờ và nói với linh mục, nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Chúa có thể làm một taco rất nóng bỏng thậm chí không thể ăn nó?Mọi người đều đứng đó không nói nên lời không có câu trả lời, bao gồm cả linh mục

make tacos có nghĩa là

Đi làm một cái taco là một cụm từ khi ai đó có thịt bò với bạn mà bạn kết thúc nó.

Ví dụ

Tôi đã đến nhà thờ và nói với linh mục, nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Chúa có thể làm một taco rất nóng bỏng thậm chí không thể ăn nó?Mọi người đều đứng đó không nói nên lời không có câu trả lời, bao gồm cả linh mục

make tacos có nghĩa là

Đi làm một cái taco là một cụm từ khi ai đó có thịt bò với bạn mà bạn kết thúc nó.

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng MMGuardian

Ví dụ

Tôi đã đến nhà thờ và nói với linh mục, nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Chúa có thể làm một taco rất nóng bỏng thậm chí không thể ăn nó?Mọi người đều đứng đó không nói nên lời không có câu trả lời, bao gồm cả linh mục
Đi làm một cái taco là một cụm từ khi ai đó có thịt bò với bạn mà bạn kết thúc nó.

make tacos có nghĩa là

Ồ, bạn có thịt bò Phillip? Tại sao Don’y Tou đi làm taco.

Ví dụ

Tôi đã đến nhà thờ và nói với linh mục, nếu Chúa có thể làm bất cứ điều gì, Chúa có thể làm một taco rất nóng bỏng thậm chí không thể ăn nó?Mọi người đều đứng đó không nói nên lời không có câu trả lời, bao gồm cả linh mục

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.