Luyện tập chung lớp 4 trang 138

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 138 Luyện tập chung chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán lớp 4.

Giải Toán 4 trang 138 Luyện tập chung

Toán lớp 4 trang 138 Bài 1: Tính:

a) 23+45                                  

b) 512+16                                

c) 34+56 

Lời giải:

a) 23+45=1015+1215=1115                                  

b) 512+16=512+212=712 

c) 34+56=912+1012=1912  

Toán lớp 4 trang 138 Bài 2: Tính:

a) 235−113                                

b) 37−114                                

c) 56−34 

Lời giải:

a) 235−113=6915−5515=1415                          

b) 37−114=614−114=514 

c) 56−34=1012−912=112.

Toán lớp 4 trang 138 Bài 3: Tính:

a) 34×56                                    

b) 45×13                                 

c) 15×45 

Lời giải:

a) 34×56=3×54×6=58                     

b) 45×13=4×135=525              

c) 15×45=15×45=12

Toán lớp 4 trang 138 Bài 4: Tính:

a) 85:13                                     

b) 37×2                                     

c) 2:24  

Lời giải:

a) 85:13=85×31=245                    

b) 37×2=37×2=314               

c) 2:24=2×42=4

Toán lớp 4 trang 138 Bài 5: Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 38 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Lời giải:

Số đường còn lại sau buổi sáng là:

50−10=40  ( kg)

Buổi chiều bán được số đường là:

40×38=15  ( kg)

Cả hai buổi cứa hàng bán được số đường là:

10+15=25  ( kg)

Đáp số: 25 đường

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 4 trang 138, 139 Luyện tập chung

Toán lớp 4 trang 139 Luyện tập chung

Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi 

Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi 

Xem thêm:  Tổng các nghiệm của phương trình 2 2 2 log log 4 4 xx là

Toán lớp 4 trang 143, 144 Luyện tập

—————————————————————————————-

Bài tập Luyện tập chung

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 51, 52 Luyện tập chung

Các phép toán với phân số lớp 4 và cách giả

Tài liệu tổng hợp phương pháp giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung và đáp số, cung cấp tài liệu ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng giải toán nhanh chóng, chính xác cho các em học sinh. Thông qua nội dung bài viết, các em học sinh có thể nắm được tổng quan kiến thức về phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số và chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra Toán trên lớp của mình.

Giải toán 4 trang 138,giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 138

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
Các bước thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số:
– Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số để đưa chúng về phân số có cùng mẫu số.
– Bước 2: Sau khi các phân số đã có cùng mẫu, ta cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Xem thêm:  vto là gì - Nghĩa của từ vto

Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung, bài 2 SGK

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu số, ta thực hiện theo các bước sau:
– Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số để đưa chúng về dạng hai phân số có cùng mẫu số.
– Bước 2: Sau khi hai phân số đã có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất đem trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:

3.Giải toán 4 trang 138 luyện tập chung, bài 3 SGK

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
– Để nhân hai phân số với nhau, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
– Nhân một phân số với một số tự nhiên: Ta chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1, rồi nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số.

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138, bài 4 SGK

Đề bài:
Tính?

Phương pháp giải:
– Muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai.
– Muốn chia một phân số cho một số tự nhiên, ta chuyển số tự nhiên về dạng phân số có mẫu bằng 1, rồi thực hiện phép chia hai phân số như bình thường.

Đáp án:

5. Luyện tập giải toán 4 trang 138, bài 5 SGK

Đề bài:
Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:
– Dữ kiện đã cho:
+ Có tất cả: 50 kg đường
+ Buổi sáng: bán 10 kg
+ Buổi chiều: bán 3/8 số đường còn lại.
– Bài toán yêu cầu: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được.
– Cách giải:
+ Bước 1: Tính số đường còn lại sau khi bán buổi sáng, bằng cách lấy số đường cửa hàng có ban đầu đem trừ đi số ki-lô-gam đã bán được ở buổi sáng.
+ Bước 2: Tính số đường cửa hàng bán buổi chiều, bằng cách lấy số đường còn lại sau khi bán buổi sáng đem nhân với 3/8 (vì buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại).
+ Bước 3: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được bằng cách lấy số ki-lô-gam đường bán được buổi sáng đem cộng với số kg đường bán được buổi chiều.

Xem thêm:  Toán lớp 3 trang 57 So sánh số lớn gấp mấy lần số be

Đáp án:
Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:
50 – 10 = 40 (kg)
Số ki-lô-gam đường bán buổi chiều là:
40 x 3/8 = 15 (kg)
Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là:
10 + 15 = 25 (kg)
Đáp số: 25kg.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung ngắn gọn

* Giải bài tập 1 toán lớp 4 trang 138 SGK

Đề bài::

Tính :

Trả lời:

* Giải bài tập 2toán 4 trang 138 bài luyện tập chung SGK

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 3toán lớp 4 luyện tập chung trang 138

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 4 SGK toán lớp 4 trang 138

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 5 SGK toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung

Đề bài::

Trả lời:

————– HẾT —————-

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung. Tiếp theo, trong chương trình học môn toán lớp 4, các em cần tìm hiểu trước nội dung phầnGiải Toán 4 trang 138, 139, Luyện tập chunghoặc xem lại phần Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 để nắm rõ kiến thức và học toán tốt hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-138-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38555n.aspx

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts