Loại đất có nhiều nhất ở nước ta

ID:15123


Độ khó:
Nhận biết

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là

A

đất Feralit.

B

đất phèn.

C

đất mặn.

D

đất phù sa.

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:

Các loại cây (chè, cà phê) phù hợp với loại đất nào?

Hình thành trên vùng đất mùn núi cao là

Đặc điểm nổi bật nhất của tài nguyên đất nước ta là

Nước ta có mấy nhóm đất chính?

Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ờ vùng nào?

Yếu tố quyết định đến thành phần khoáng vật, cơ giới của đất là:

Sự đa dạng của đất là không phải do các nhân tố:

Tại sao ở nước ta lớp vỏ phong hóa của thổ nhưỡng rất dày?

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng đồi núi nước ta là

Nơi diễn ra sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là ở

Hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là:

Feralit là loại đất chính ở Việt Nam vì, nước ta

Chế độ nước của sông ngòi nước ta theo mùa, do:

Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm cho sông ngòi nước ta nhỏ, ngắn, dốc là

Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là

Sự màu mỡ của đất feralit ở vùng đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào

Xem thêm:  Có bao nhiêu calo trong phở trộn?

Địa hình vùng đồi núi ngày càng bị xâm thực, rửa trôi mạnh do

04/03/2022 2,043

D. đất feralit.

Đáp án chính xác

Đáp án: D
Hai nhóm đất có diện tích lớn nhất nước ta là đất phù sa và đất feralit. Trong đó đất phù sa có diện tích khoảng 3 triệu ha, đất feralit có diện tích trên 16 triệu ha. => Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là 16 triệu ha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta?

Xem đáp án » 04/03/2022 1,758

Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình vùng ven biển nước ta là

Xem đáp án » 04/03/2022 1,437

Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở khu vực đồi núi nước ta là quá trình

Xem đáp án » 04/03/2022 301

Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10km?

Xem đáp án » 04/03/2022 161

Nơi có sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là

Xem đáp án » 04/03/2022 91

Đất feralit ở nước ta thường bị chua vì nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 04/03/2022 71

Nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi nước ta theo sát

Xem thêm:  So sánh hàng hoá slđ với hàng hoá thông thường

Xem đáp án » 04/03/2022 47

Đất feralit ở nước ta có màu đỏ vàng chủ yếu do

Xem đáp án » 04/03/2022 37

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm của nước ta là

Xem đáp án » 04/03/2022 29

Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa là do

Xem đáp án » 04/03/2022 29

Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Xem đáp án » 04/03/2022 25

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts