Limestone powder là gì

powder lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powder lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powder lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powder lime.

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

powder lime

* kỹ thuật

vôi bột

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Gross ours nghĩa là gì

Related Posts