lfa là gì – Nghĩa của từ lfa

lfa có nghĩa là

Siêu xe đầu tiên được sản xuất bởi Lexus.

Ví dụ

Khoảng năm trăm LFA sẽ được sản xuất.

lfa có nghĩa là

Yêu nữ có thẩm quyền. LFA viết tắt thường được sử dụng trên bảng tin trưởng thành và trong các phòng trò chuyện dành cho người lớn để mô tả những gì ai đó đang hoặc đang tìm kiếm.

Lý tưởng của người phụ nữ yêu thương có nguồn gốc từ tác giả Elise Sự thống trị của nữ Sutton. Đó là một cách sống có một phụ nữ phụ trách một mối quan hệ trong một cách yêu thương nhưng vững chắc và chủ yếu. Nó thường kết hợp thế giới của sự chiếm ưu thế & trình (D & S) và thế giới của các mối quan hệ nữ LED. Đây là một loại Femdom lãng mạn hơn đau đớn, và nhiều hơn về trao đổi điện hơn so với sự sỉ nhục và / hoặc Bondage (mặc dù có thể bao gồm sự trói buộc)

Ví dụ

Khoảng năm trăm LFA sẽ được sản xuất.

lfa có nghĩa là

Yêu nữ có thẩm quyền. LFA viết tắt thường được sử dụng trên bảng tin trưởng thành và trong các phòng trò chuyện dành cho người lớn để mô tả những gì ai đó đang hoặc đang tìm kiếm.

Xem thêm  Tppa định tính là gì

Ví dụ

Khoảng năm trăm LFA sẽ được sản xuất.

lfa có nghĩa là

Yêu nữ có thẩm quyền. LFA viết tắt thường được sử dụng trên bảng tin trưởng thành và trong các phòng trò chuyện dành cho người lớn để mô tả những gì ai đó đang hoặc đang tìm kiếm.

Ví dụ

Khoảng năm trăm LFA sẽ được sản xuất.

lfa có nghĩa là

Yêu nữ có thẩm quyền. LFA viết tắt thường được sử dụng trên bảng tin trưởng thành và trong các phòng trò chuyện dành cho người lớn để mô tả những gì ai đó đang hoặc đang tìm kiếm.

Ví dụ

Your LFA really needs to get you a raise. You work so hard for that boss it’s time you got recognized for it.

lfa có nghĩa là

Lý tưởng của người phụ nữ yêu thương có nguồn gốc từ tác giả Elise Sự thống trị của nữ Sutton. Đó là một cách sống có một phụ nữ phụ trách một mối quan hệ trong một cách yêu thương nhưng vững chắc và chủ yếu. Nó thường kết hợp thế giới của sự chiếm ưu thế & trình (D & S) và thế giới của các mối quan hệ nữ LED. Đây là một loại Femdom lãng mạn hơn đau đớn, và nhiều hơn về trao đổi điện hơn so với sự sỉ nhục và / hoặc Bondage (mặc dù có thể bao gồm sự trói buộc)

Ví dụ

Sống một cuộc sống dưới sự yêu thương thẩm quyền (LFA) là một mối quan hệ lãng mạn và bổ ích. Nhiều cho người đàn ông như đối với người phụ nữ.

Xem thêm  lemon tree là gì - Nghĩa của từ lemon tree

lfa có nghĩa là

Chiếc xe tuyệt vời cuối cùng mà Lexus đã thực hiện trước ca lớn cho những chiếc xe gia đình, được sản xuất lần cuối trong 2012.

Ví dụ

Man, rằng Lexus LFA là thực sự một con thú.”
Lfa đứng cho tình yêu cho tất cả
Lfa nghĩa tình yêu cho tất cả

lfa có nghĩa là

Một từ ba từ viết tắt của chữ cái ‘ông chủ’ vì nó có vẻ giống như ‘el jefe’ một cụm từ tiếng Tây Ban Nha cho ông chủ hoặc trưởng.

Ví dụ

LFA của bạn thực sự cần phải giúp bạn Tăng. Bạn làm việc rất chăm chỉ cho ông chủ thời gian bạn đã nhận được được công nhận cho nó.
Tự kỷ chức năng thấp

lfa có nghĩa là

Brian có LFA

Ví dụ

Tra cứu chết tiệt từ viết tắt

lfa có nghĩa là

Nerd: nbd

Ví dụ

Không phải Nerd: Cái gì?

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.