Làm ơn cho tôi biết là bao nhiêu ms. là 61 2 km giờ

Mô tả

Hàm VÒNG Làm tròn một số đến một số chữ số được chỉ định. Ví dụ: nếu ô A1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó thành hai chữ số thập phân, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= ROUND (A1, 2)

Kết quả của hàm này là 23,78.

Cú pháp

ROUND (số, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau:

Ghi chú

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn đến số chữ số thập phân được chỉ định.

  • Nếu num_digits là 0, sau đó số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

  • Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn bên trái dấu thập phân.

  • Để luôn làm tròn (từ 0), hãy sử dụng như ROUNDUP.

  • Để luôn làm tròn xuống (về 0), hãy sử dụng hàm LÀM TRÒN XUỐNG.

  • Để làm tròn một số thành bội số cụ thể (ví dụ: làm tròn đến 0,5 gần nhất), hãy sử dụng. hàm số MROUND.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau và dán vào ô A1 của sổ làm việc Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2, sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng của cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

= ROUND (2,15, 1)

Làm tròn 2,15 đến một chữ số thập phân

Xem thêm:  Top 2 decathlon cửa hàng Huyện Phù Cừ Hưng Yên 2022

2,2

= ROUND (2,149, 1)

Làm tròn 2,149 đến một chữ số thập phân

2.1

= ROUND (-1,475, 2)

Làm tròn -1,475 đến hai chữ số thập phân

-1,48

= ROUND (21,5, -1)

Làm tròn 21,5 đến một chữ số thập phân ở bên trái dấu thập phân

31

= ROUND (626,3, -3)

Làm tròn 626,3 đến bội số gần nhất của 1000

1000

= ROUND (1,98, -1)

Làm tròn 1,98 đến bội số gần nhất của 10

0

= ROUND (-50,55, -2)

Làm tròn -50,55 đến bội số gần nhất của 100

-100

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Related Posts