Lãi suất cho vay của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Đối tượng được cho vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Thế nào là khuôn mặt xấu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.