Là nơi vận chuyển oxy từ phổi đến tim rồi đến các cơ quan

09/12/2021 169

A. Hồng cầu

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: A
Giải thích: hồng cầu là nơi vận chuyển oxi từ phổi đến tim rồi đến các cơ quan (máu đỏ tươi) và vận chuyển CO2 từ các cơ quan về tim về phổi (máu đỏ thẫm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Máu gồm mấy thành phần:

Xem đáp án » 09/12/2021 357

Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào ?

Xem đáp án » 09/12/2021 270

Thành phần nào chiếm 55% thể tích của máu.

Xem đáp án » 09/12/2021 197

Loại tế bào máu có đặc điểm trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân là:

Xem đáp án » 09/12/2021 158

Thành phần chiếm 45% thể tích của máu là:

Xem đáp án » 09/12/2021 154

Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

    … là nơi vận chuyển, đồng thời là môi trường chuyển hóa của các quá trình trao đổi chất.

Xem thêm  Bài làm - kể về người hàng xóm

Xem đáp án » 09/12/2021 133

Loại tế bào máu có đặc điểm màu hồng, hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân là:

Xem đáp án » 09/12/2021 107

Thành phần của máu có đặc điểm màu vàng, lỏng là:

Xem đáp án » 09/12/2021 105

Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Xem đáp án » 09/12/2021 97

– Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều,…), máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch nữa không?

– Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó?

– Vì sao máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm ?

Xem đáp án » 09/12/2021 93

Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi:

Xem đáp án » 09/12/2021 92

Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc phần “Em có biết” và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?

Xem đáp án » 09/12/2021 88

Môi trường trong của cơ thể gồm:

Xem đáp án » 09/12/2021 85

-Các tế bào cơ, não… của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không?

-Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua các yếu tố nào?

Xem thêm  Qua mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần so với hiệu điện thế thì dòng điện

Xem đáp án » 09/12/2021 78

Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể ?

Xem đáp án » 09/12/2021 67

Tạo tài khoản với

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

18/06/2021 203

A. Hồng cầu

Đáp án chính xác

Chọn đáp án: AGiải thích: hồng cầu là nơi vận chuyển oxi từ phổi đến tim rồi đến các cơ quan (máu đỏ tươi) và vận chuyển CO2 từ các cơ quan về tim về phổi (máu đỏ thẫm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi?

Xem đáp án » 18/06/2021 620

Thành phần chiếm 45% thể tích của máu là:

Xem đáp án » 18/06/2021 547

Thành phần nào chiếm 55% thể tích của máu.

Xem đáp án » 18/06/2021 518

Loại tế bào máu có đặc điểm màu hồng, hình đĩa, lõm 2 mặt, không có nhân là:

Xem đáp án » 18/06/2021 449

Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây

Xem đáp án » 18/06/2021 313

Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 278

Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích?

Xem đáp án » 18/06/2021 260

Thành phần của máu có đặc điểm màu vàng, lỏng là:

Xem đáp án » 18/06/2021 257

Loại tế bào máu có đặc điểm trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân là:

Xem thêm  Sai số ngẫu nhiên là gì Vật lý 10

Xem đáp án » 18/06/2021 189

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người?

Xem đáp án » 18/06/2021 173

Máu gồm mấy thành phần:

Xem đáp án » 18/06/2021 131

Điền từ phù hợp vào chỗ trống: … là nơi vận chuyển, đồng thời là môi trường chuyển hóa của các quá trình trao đổi chất.

Xem đáp án » 18/06/2021 131

Môi trường trong của cơ thể gồm:

Xem đáp án » 18/06/2021 125

Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 124

Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi:

Xem đáp án » 18/06/2021 112

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.