kotex là gì – Nghĩa của từ kotex

kotex có nghĩa là

Thương hiệu của “Phụ nữ kinh nguyệt Sản phẩm.”

Thí dụ

Kotex phù hợp. Giai đoạn = Stage.

kotex có nghĩa là

1. Một tên khốn ủ rũ.

2. Một cá nhân không thấy mặt tích cực
cho bất cứ điều gì.

3. Một người đàn ông diễn xuất nữ tính thề anh ấy
không đồng tính

Thí dụ

Kotex phù hợp. Giai đoạn = Stage.
1. Một tên khốn ủ rũ.

2. Một cá nhân không thấy mặt tích cực
cho bất cứ điều gì.

kotex có nghĩa là

3. Một người đàn ông diễn xuất nữ tính thề anh ấy

Thí dụ

Kotex phù hợp. Giai đoạn = Stage.

kotex có nghĩa là

1. Một tên khốn ủ rũ.

2. Một cá nhân không thấy mặt tích cực

Thí dụ

Kotex phù hợp. Giai đoạn = Stage.

kotex có nghĩa là

1. Một tên khốn ủ rũ.

Thí dụ

“Man, no matter what I do for this broad, she ain’t ever happy, she’s just a Kotex Kontessa”. ” Kotex Kontessa ruined my evening when she showed up at my homie’s crib drunk , talkin shit

Xem thêm  unordinary là gì - Nghĩa của từ unordinary

kotex có nghĩa là

2. Một cá nhân không thấy mặt tích cực

Thí dụ

cho bất cứ điều gì.

kotex có nghĩa là

Somebody who achieves sexual gratification by spanking the monkey over or onto a tampon, bloody or new.

Thí dụ

3. Một người đàn ông diễn xuất nữ tính thề anh ấy

kotex có nghĩa là

không đồng tính

Thí dụ

1. George là một đội trưởng Kotex như vậy. Cái đó

kotex có nghĩa là

faget đi bộ và nói chuyện như một người đồng tính nhưng
thề Anh ấy thẳng thắn.

Thí dụ

2. Bố của bạn là Thuyền trưởng Kotex. Ông luôn luôn là

kotex có nghĩa là

la hét với bạn.

Thí dụ

Một người phụ nữ siêu tâm trạngcảm xúc.

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.