kicking a wall là gì

kicking a wall có nghĩa là

động từ: (để thủ dâm/để đá bức tường)

Nghĩa là thủ dâm

Thí dụ

Helen thích đá tường

kicking a wall có nghĩa là

Nói khi đề cập đến một cái gì đó hoàn toàn vô nghĩa, thường theo bằng cách nói vô nghĩa

Thí dụ

Helen thích đá tường

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Tại sao xoạc chân lại đau

Related Posts