Khi nói về đường sức điện của điện trường tĩnh đặc điểm nào sau đây đúng

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh các đường sức điện
  • 2 Hình dạng đường sức
  • 3 Các đặc điểm của đường sức điện
  • 4 Điện trường đều

Hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng minh được rằng, các hạt nhỏ đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo phương của lực điện. Tập hợp các hạt nhỏ sẽ nằm dọc theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm nằm theo phương của vectơ cường độ điện trường tại đó. Mỗi đường đó gọi là một đường sức điện.

Hình dạng đường sức

Điện tích điểm (a;b)
Phương pháp chụp ảnh và vẽ theo ảnh chụp (c;d)

Các đặc điểm của đường sức điện

  • Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện mà thôi.
  • Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.
  • Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
  • Tuy các đường sức từ là dày đặc nhưng người ta chỉ vẽ một số ít đường theo quy tắc sau: Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.

Điện trường đều

Điện trường đều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, cùng chiều, và cùng độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.

Điện trường trong một điện môi đồng chất nằm ở giữa hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và điện tích bằng nhau, trái dấu là một điện trường đều

Khi nói về đường sức điện của điện trường, đặc điểm nào sau đây sai?

A. Các đường sức điện là dày đặc và cắt nhau.

B. Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường cong không khép kín.

C. Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

D. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với đường sức điện (tĩnh)?

Xem thêm  Bà bầu uống nước đường có sao không

A. Tại mỗi đim trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức mà thôi

B. Đường sức điện là những đường cong khép kín

C. Đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

D. Hình ảnh đường sức cho ta biết cường độ của điện trường

Biểu hiện của điện trường là:

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Cường độ điện trường là đại lượng

Chọn phát biểu đúng? Đơn vị của cường độ điện trường là:

Véctơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường luôn

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

Câu phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Chọn phương án đúng nhất? Điện trường đều là điện trường có

Hình vẽ nào sau đây là đúng khi vẽ đường sức điện của một điện tích dương?

Khi nói về đường sức điện của điện trường, đặc điểm nào sau đây sai?

A. Các đường sức điện là dày đặc và cắt nhau. 

B. Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường cong không khép kín. 

C. Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

D. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

Các câu hỏi tương tự

Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng ?

A. Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm đều có phương trùng phương của từ trường tại điểm đó.

B. Có thể quan sát sự phân bố các đường sức từ bằng thí nghiệm từ phổ khi rắc nhẹ các mạt sắt nhỏ lên mặt tấm nhựa phẳng đặt trong từ trường, nếu mặt phẳng của tấm nhựa trùng với mặt phẳng chứa các đường sức.

C. Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài là các đường tròn nằm trong các mặt phảng vuông góc với dòng điện thẳng, có tâm nằm trên đòng điện và có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái.

D. Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu và được quy ước vẽ sao cho chỗ nào từ trường càng mạnh thì các đường sức từ càng mau (hoặc xít nhau) hơn.

Câu 18: Chọn câu phát biểu đúngA. đường sức điện trường tĩnh là những đường song song cách đều nhau.B. đường sức điện trường tĩnh không cắt nhau.C. đường sức điện trường là quỹ đạo chuyển động của các điện tích điểm dương đặt trong điện trường.D. A, B, C đều đúng.Câu 19: ion âm được hình thành khi nào?A. khi nguyên tử nhận thêm các electron. C. khi nguyên tử cho các electron.B. khi nguyên tử nhận thêm các proton mang điện dương. D. cả B và C đều đúng.Câu 20: Trong sự nhiễm điện do tiếp xúc, sau khi tiếp xúc với vật đã nhiễm điện và được tách ra, hai vậtsẽA. luôn trở thành các vật trung hòa về điện. C. nhiễm điện trái dấu.B. mang điện tích có độ lớn bằng nhau. D. nhiễm điện cùng dấu.Câu 21: Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc. B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.C. Đặt một vật gần nguồn điện. D. Cho một vật tiếp xúc với viên pin.Câu 22: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?A. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu.B. Chim thường xù lông về mùa rét.C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích sắt kéo lê trên mặt đường.D. Sét giữa các đám mây.Câu 23: Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau. B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau. D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.Câu 24: Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN (như hình vẽ).Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I trung điểm

Xem thêm  Cho hỗn hợp zn cu vào dung dịch fe(no3)3. thứ tự xảy ra phản ứng

của MN?

A.Điện tích ở M và N không thay đổi.
C.Điện tích ở M còn, ở N mất.
B.Điện tích ở M và N mất hết.
D.Điện tích ở M mất, ở N còn.
Câu 25: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
A. Newton (N). B.Coulomb (C). C.Volt nhân mét (V.m). D.Volt trên mét (V/m).
Câu 26: Biết hiệu điện thế UMN = 3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?
A.VM = 3V B.VN = 3V C.VM – VN = 3V D. VN – VM = 3V

Câu 27: Trong trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớpA. Mica B. Nhựa pôliêtilen C.Giấy tẩm dung dịch muối ăn D. Giấy tẩm parafin.Câu 28: Cường độ điện trường được đo bằng dụng cụ nào sau đây?A. Lực kế. B. Công tơ điện. C. Nhiệt kế. D. Ampe kế.Câu 29: Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?A. Niutơn(N) B. Ampe(A) C. Jun(J) D. Oát (W).Câu 30: Chọn câu đúng. Điện năng tiêu thụ được đo bằngA. Vôn kế. B. Công tơ điện. C. Ampe kế. D. Tĩnh điện kế.Câu 31: Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đềuA. dẫn điện tố,có điện trở suất không thay đổi.B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.Câu 32: Phát biểu nào là chính xác? Dòng điện trong chất khí có thể là dòng chuyển dời có hướng củaA. các electron mà ta đưa vào trong chất khí.B. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào chất khí.C. các electron và ion ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.D. các electron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí.Câu 33: Phát biểu nào dưới đây là chính xác? Người ta gọi silic là chất bán dẫn vìA. nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.B. hạt tải điện trong đó cá thể là êlectron và lỗ trống.C. điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất và các tác nhân ion hóa khác.

Xem thêm  Hiện tượng nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO4 vào ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch NaOH

D. Cả ba lý do trên.

a) Cường độ điện trường trong vùng có điện trường đều.

b) Công của lực điện khi một điện tích q = 2 . 10 – 6  C đi từ B đến C.

Một điện tích điểm đặt tại O trong không khí. O, A, B theo thứ tự là các điểm trên đường sức điện. M là trung điểm của A và B. Cường độ điện trường tại A và M lần lượt là 4900 V/m và 1600 V/m. Cường độ điện trường tại B là

A. 250 V/m

B. 154 V/m

C. 784 V/m

D. 243 V/m

Điện tích điểm q = – 3 . 10 – 6 C di chuyển được đoạn đường 2,5cm dọc theo một đường sức điện nhưng ngược chiều của đường sức trong một điện trường đều có cường độ điện trường 4000 V/m. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q là

A. 3 . 10 – 4 J

B – 3 . 10 – 4 J

C 3 . 10 – 2 J

D – 3 . 10 – 3 J

A. vuông góc với đường sức tại M.

B. đi qua M và cắt đường sức đó tại một điểm N nào đó.

C. trùng với tiếp tuyến với đường sức tại M.

D. bất kì.

Một electron bay dọc theo hướng đường sức của điện trường đều với vận tốc tại A là 5 . 10 6 , sau đó dừng lại tại B với AB=d=10cm (A, B đều nằm trong điện trường). Độ lớn của cường độ điện trường E?

A. 7109,4 V/m

B. 355,47 V/m

C. 170,9 V/m

D. 710,94 V/m

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.