Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Về thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (Đầu tiên). Đặc điểm loài được coi là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. (2). Quần thể là đơn vị sống nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa. (3) Sẽ không thể tiến hóa nếu đơn vị tiến hóa không có biến dị di truyền. (4) Một trong những thành tựu là đã giải thích được tính thống nhất trong tính đa dạng của thế giới sống.

Nội dung bài viết

Câu hỏi 52590 Sự hiểu biết

Về thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(Đầu tiên). Đặc điểm loài được coi là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

(2). Quần thể là đơn vị sống nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa.

(3) Sẽ không thể tiến hóa nếu đơn vị tiến hóa không có biến dị di truyền.

(4) Một trong những thành tựu là đã giải thích được tính thống nhất trong tính đa dạng của thế giới sống.

Câu trả lời chính xác: d

Phương pháp giải quyết

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại — Xem chi tiết

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây về các nhân tố tiến hóa là sai?

A. Đột biến và giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

B. Đột biến luôn làm phát sinh những đột biến có lợi cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.

Câu trả lời chính xác

C. Ngẫu nhiên có thể loại bỏ các alen có lợi khỏi một quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có định hướng.

Xem giải pháp

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Giao phối không n?

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giao phối không ngẫu nhiên là động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa.
II. Đột biến cung cấp nguồn biến dị chính cho quá trình tiến hóa.
III. Di – nhập gen có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.
IV. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Nếu có di – nhập gen chắc chắn sẽ làm giảm các alen của quần thể.II. Nếu quần thể bị các yếu tố ngẫu nhiên tác động có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.III. Nếu quần thể bị tác động bởi đột biến, các alen mới có thể xuất hiện.IV. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên thành phần kiểu gen làm thay đổi tần số alen trong quần thể

Mục lục

  • Đầu tiên Sự mơ hồ về thuật ngữ
  • 2 Huxley và Kropotkin
  • 3 Phản đối và chấp nhận
  • 4 xem thêm
  • 5 Ghi chú
  • 6 Tham khảo
  • 7 Đọc thêm
  • số 8 liện kết ngoại
Xem thêm  Phân loại rượu vang và cách phục vụ

Sự mơ hồ về thuật ngữ

Học thuyết Darwin sau này đề cập cụ thể đến khái niệm chọn lọc tự nhiên, rào cản Weismann, hay thuyết trung tâm.[8] Mặc dù thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ thuần túy về quá trình tiến hóa sinh học, nhưng những người theo học thuyết tạo hóa đã sử dụng sai nó để chỉ nguồn gốc của sự sống. Do đó, nó được coi là niềm tin và sự chấp nhận các công trình của Darwin và những người tiền nhiệm của ông — hơn là các lý thuyết khác, bao gồm cả lập luận về nguồn gốc và mục đích ngoài Trái đất.[9][10]

Nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đã đặt ra thuật ngữ Darwin vào tháng 4 năm 1860.[4] Từ này được sử dụng để mô tả các khái niệm về sự tiến hóa nói chung, bao gồm cả những khái niệm ban đầu được xuất bản bởi nhà triết học người Anh Herbert Spencer. Nhiều người ủng hộ học thuyết Darwin vào thời điểm đó, bao gồm cả Huxley, tỏ ra dè dặt về tầm quan trọng của chọn lọc tự nhiên, và bản thân Darwin cũng tin vào điều sau này được gọi là học tập. Thuyết Lamaic. Nhà sinh học tiến hóa người Đức theo chủ nghĩa tân Darwin, August Weismann đã thu hút được một số người ủng hộ vào cuối thế kỷ 19. Trong khoảng thời gian ước tính từ những năm 1880 đến khoảng 1920, nó đôi khi được gọi là “nhật thực Darwin”, các nhà khoa học đã đề xuất nhiều cơ chế tiến hóa thay thế khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Sự phát triển của tổng hợp hiện đại vào đầu thế kỷ 20, kết hợp chọn lọc tự nhiên với di truyền quần thể và di truyền học Mendel, đã làm sống lại học thuyết Darwin dưới một hình thức cập nhật.[11]

Xem thêm  Ý nghĩa của hoa lan vàng

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.