Khi chiếu tia sáng tới gương phẳng có góc tới 200 thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng

Trang trước Trang tiếp theo

  • Lý thuyết Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng (hay, chi tiết)

Bài 1: Tia tới trên gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 1200. Góc tới là?

A. 900 B. 750 C. 600 D. 300

Quảng cáo

Hiển thị câu trả lời

– Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là góc

– Theo đề bài, góc giữa tia tới và tia phản xạ là 1200 nên ta có:

Theo quy luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ

bằng góc tới nên i ‘= i

Vì vậy, câu trả lời chính xác là C

Bài 2: Khi chiếu tia tới trên gương phẳng, góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có các tính chất sau:

A. bằng hai lần góc tới B. bằng góc tới

C. là một nửa góc tới D. Tất cả đều sai

Hiển thị câu trả lời

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới.

Nên

– Góc tạo bởi tia phản xạ IR và tia tới SI là

Chúng ta có:

Vậy góc tạo bởi tia phản xạ và góc tới là

hai lần góc tới Đáp án A đúng

Bài 3: Khi tia tới vuông góc với gương phẳng thì góc phản xạ bằng:

A. 900 B. 1800 C. 00 D. 450

Hiển thị câu trả lời

– Khi tia tới vuông góc với mặt gương thì tia tới trùng với pháp tuyến của gương, tức là góc tới là 00.

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới.

Vậy góc phản xạ cũng là 00 ⇒ Đáp án C đúng.

Bài 4: Chọn câu Chính xác?

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến đối với gương tại điểm tới.

B. Tia phản xạ, tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

C. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến đối với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.

D. Cả A, B, C.

Hiển thị câu trả lời

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến đối với gương tại điểm tới tức là tia phản xạ, tia tới và pháp tuyến nằm trong cùng một mặt phẳng ⇒ Đáp án A, B, C đều đúng ⇒ Chọn đáp án D.

Xem thêm  Các bài nghe tiếng anh lớp 3

Quảng cáo

Bài 5: Đối tượng nào sau đây? không thể coi như gương phẳng?

A. Màn hình TV B. Mặt hồ trong vắt

C. Tờ giấy trắng D. Đĩa thủy tinh không tráng bạc nitrat

Hiển thị câu trả lời

Gương phẳng là một bộ phận của mặt phẳng, nhẵn, có thể phản chiếu các vật.

Vì vậy, có thể coi màn hình TV, mặt hồ trong vắt, mảnh kính không tráng men như gương phẳng vì chúng đều có đặc điểm là bề mặt phẳng, nhẵn có thể nhìn được. Mặt tờ giấy trắng phẳng nhưng không nhìn được hình ⇒ Đáp án C đúng.

Bài 6: Trong các hình sau, tia phản xạ IR trong hình vẽ nào là đúng?

Hiển thị câu trả lời

– Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến đối với gương tại điểm tới nên đáp án C và D sai.

– Góc phản xạ bằng góc tới nên đáp án A sai, đáp án B đúng.

Quảng cáo

Bài 7: Một tia sáng chiếu vào gương phẳng và tạo với mặt gương một góc 300. Góc phản xạ bằng:

A. 300 B. 450 C. 600 D. 150

Hiển thị câu trả lời

– Tia tới gặp mặt gương một góc 300 là

– Pháp tuyến IN vuông góc với mặt gương nên

– Chúng ta có:

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới.

Nên

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 8: Cho tia sáng SI có phương như hình vẽ bên. Tìm cách đặt gương phẳng sao cho tia phản xạ có phương thẳng đứng từ dưới lên.

Hiển thị câu trả lời

– Vẽ tia phản xạ IR tại điểm tới I sao cho tia IR có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

– Từ ta vẽ tia phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN là pháp tuyến của gương tại điểm tới I.

– Từ Ta kẻ đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó là nơi đặt gương.

Bài 9: Chiếu tia sáng SI tới phương ngang một góc 600 như hình vẽ bên. Tia phản xạ IR nằm thẳng đứng có chiều truyền từ trên xuống dưới.

a) Vẽ tia phản xạ và xác định vị trí gương.

b) Tính góc giữa tia phản xạ và tia tới.

c) Tính góc phản xạ và góc tới.

Xem thêm  Adapter laptop bị sụt áp
Hiển thị câu trả lời

a) – Từ I vẽ tia phản xạ IR có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

– Từ ta vẽ tia phân giác IN của góc SIR. Tia phân giác IN cũng là pháp tuyến của gương tại điểm tới I.

– Từ Ta kẻ đường thẳng vuông góc với IN. Đường thẳng đó là nơi đặt gương.

b) Góc giữa tia phản xạ và tia tới là góc SIR.

– Vì tia phản xạ có phương thẳng đứng nên nó vuông góc với mặt phẳng nằm ngang IK.

– Tia sáng SI hợp với phương ngang một góc 600, tức là

Nhưng mà

(Đầu tiên)

Vậy góc giữa tia phản xạ và tia tới là 1500

c) Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới nên

(2)

Nhưng mà

(3)

Từ (1) (2) và (3) suy ra

Vậy góc tới là 750, góc phản xạ là 750.

Bài học: Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng – Cô Phạm Thị Hằng (Cô giáo Nhớ)

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm bộ sách Để học tốt Vật Lí 7 hoặc các bộ truyện khác:

Giới thiệu kênh Youtube của tôi

Trang trước Trang tiếp theo

7 câu hỏi trắc nghiệm vật lý gương phẳng (phần 2)

7 câu hỏi trắc nghiệm vật lý gương phẳng (phần 2)

Câu 51: Chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc (SIy) = 130o như hình 2.4. Tìm góc phản xạ?

A. 40o B. 50o

Quảng cáo

C. 60oD. 130o

Câu 52: Nếu tia tới gặp mặt phẳng gương một góc α (0 <α <90o) thì góc phản xạ là:

A. 90o – α

B. α

C. 90o + α

D. α – 90o

Câu 53: Cho góc (SIx) = 30o, góc phản xạ là 60o như hình 2.5. Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc 10o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ bằng:

A. 30oB. 40

C. 50oD. 60o

Quảng cáo

Câu 54: Ban đầu, một tia sáng SI chiếu tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 50o như hình 2.6, góc phản xạ bằng 50o. Giữ cho tia tới không đổi, quay gương một góc 15 độ theo chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. 25oB. 35o

C. 50oD. 65o

Câu hỏi 55: Ban đầu, một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α, góc phản xạ bằng α. Giữ cho tia tới không đổi, nếu quay gương ngược chiều kim đồng hồ một góc β nhỏ hơn góc tới thì góc phản xạ là bao nhiêu?

Xem thêm  Top 20 cửa hàng bookstore Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa 2022

A. α + βB. α – β

C. β – αD. 0o

Câu 56: Ban đầu, một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = α, góc phản xạ bằng α. Giữ nguyên tia tới, quay gương theo chiều kim đồng hồ một góc β để tia tới vẫn nằm trước gương thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. α + βB. α – β

C. β – αD. 180o

Câu hỏi 57: Ban đầu, một tia sáng SI chiếu tới mặt phẳng gương sao cho góc tới là 30 độ, sau đó góc phản xạ là 30 độ. Giữ cho tia tới không đổi, nếu quay gương một góc 45o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu?

A. -15o

B. 15o

C. 75o

D. Không có tia phản xạ

Hướng dẫn giải pháp và câu trả lời

Quảng cáo

Câu 51:

Quan sát hình 2.4 ta thấy góc tới là 130o – 90o = 40o

Góc phản xạ bằng góc tới = 40o

Trả lời: A

Câu 52:

Tương tự như hình 2.4

Góc SIx = α nên góc tới là 90o – α

Góc phản xạ = góc tới = 90o – α

Trả lời: A

Câu 53:

Nếu quay gương một góc 10 độ ngược chiều kim đồng hồ thì pháp tuyến cũng quay sang trái 10 độ.

Tức là góc (SIx) = 30o + 10o = 40o và góc tới là 90o – 40o = 50o

Góc phản xạ = góc tới = 50o

Câu trả lời:

Câu 54:

Quay gương một góc 15o theo chiều kim đồng hồ, góc tới = 50o + 15o = 65o như hình 2.6b.

Góc phản xạ = góc tới = 65o

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 55:

Tương tự câu 53, góc phản xạ là α – β

Trả lời: BỎ

Câu 56:

Tương tự câu 54, góc phản xạ là α + β

Trả lời: A

Câu hỏi 57:

Khi quay gương ngược chiều kim đồng hồ một góc lớn hơn góc tới thì góc tới sẽ nằm bên phải pháp tuyến như hình 2.7.

Góc SIN ‘= NIN’ – SIN = 45o – 30o = 15o

Góc phản xạ bằng góc tới 15 °

Câu trả lời là không

Tham khảo các bài giải bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 khác:

Xem thêm loạt bài Để học tốt Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube của tôi

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.