Khả năng xử lý của máy tính không phụ thuộc vào

Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào:

A. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, Dung lượng và tốc độ ổ cứng

B.  Yếu tố đa nhiệm

C. Hiện tượng phân mảnh đĩa

D. Cả 3 phần trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

A.Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, Dung lượng và tốc độ ổ cứng

Vậy đáp án đúng là A.

 • Biện pháp không phải để làm giảm lũ quét ở nước ta là

 • Khu vực ít khi xảy ra hạn hán ở nước ta là

 • Phương hướng phòng chông khô hạn lâu dài:

 • Vùng có tần suất động đất lớn nhất hiện nay ở nước ta

 • Vùng hầu như không có động đất ở nước ta là

 • Chọn ý chính xác nhất: “Việc phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc ít người của nước ta cần được chú trọng hơn nữa” do

 • Bùng nổ dân số là hiện tượng

 • Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta xảy ra bắt đầu vào thời kì

 • Nguyên nhân không dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số của nước ta vào đầu thập kỉ 50, trong thế kỉ XX là

 • Với tốc độ tăng dân số hiện nay, mỗi năm dân số nước ta tăng trung bình khoảng

 • Xem thêm:  Cách làm tóc dài nhanh bằng chuối

  Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts