Kế hoạch bài dạy môn Tin học module 4 THPT

KHBD TIN HỌC THPT giành cho các thầy cô thuộc bộ môn tin học THPT tham khảo thêm trong quá trình bồi dưỡng chương trình đổi mới SGK mới năm 2018. KHBD TIN HỌC THPT

KHBD TIN HỌC THPT

Nhóm 3: TIN HỌC

K HOCH BÀI DY (KHBD)

TÊN CH Đ/BÀI HC: KHÁI NIM V H ĐIU HÀNH

Thi lượng: 01 tiết

Lp 11

Giáo viên: ………….

Ch đ A: Máy tính và xã hi tri thc

Phm cht, năng lc YCCĐ (STT ca YCCĐ)
NĂNG LC TIN HC
NLa. Sử dụng và quản lí các phương tiện thông tin và truyền thông – Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC (1)
– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó (2)
NĂNG LC CHUNG
Năng lực tự chủ và tự học – Xác định được nhiệm vụ học tập;

– Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập

(3)
Năng lực giao tiếp và hợp tác – Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người

– Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm

(4)
PHM CHT CH YU
Chăm chỉ Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập; có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập. (5)
  1. CHUN B CA GIÁO VIÊN VÀ HC SINH:
  2. Giáo viên:
Xem thêm  Có mấy nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh

– Chun b thiết b dùng h tr:

+ Máy tính PC, máy chiếu và màn chiếu

+ Phiếu học tập

– Tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm

– Chuẩn bị SGK, đồ dùng học tập cá nhân (bút, viết, giấy trắng)

III. TIN TRÌNH DY HC:

Hot đng hc (thi gian) Mc tiêu

(Số thứ tự YCCĐ)

Ni dung dy hc trng tâm PP / KTDH

ch đo

Phương án    đánh giá
Hoạt động: Tìm hiểu lịch sử phát triển hệ điều hành

(15 phút)

1, 3, 4, 5 Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC – Thảo luận nhóm – Qua câu trả lời của học sinh

– Qua phiếu học tập

Hoạt động:

Tìm hiểu chức năng của HĐH

(20 phút)

2, 3, 4, 5 Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành – PP thảo luận nhóm

– KT mảnh ghép

– Qua kết quả HS thực hiện

KHBD TIN HỌC THPT

Dưới đây là cấu trúc của 02 hoạt động học

Hot đng: Tìm hiu lch s phát trin ca hai h điu hành thông dng cho PC (15 phút)

1. Mc tiêu: 1, 3, 4, 5

2. T chc hot đng

Hot đng ca Giáo viên Hot đng ca Hc sinh
GV đt vn đ: Một hoạt động tập thể sẽ không thực hiện được tốt nếu không có một bộ phận điều hành. Cũng như vậy, một máy tính không thể sử dụng được nếu không có hệ điều hành.

– Giao nhiệm vụ cho HS làm việc nhóm: tìm hiểu lịch sử phát triển của 02 hệ điều hành thông dụng dành PC

+ 01 HĐH là phần mềm thương mại

+ 01 HĐH là phần mềm nguồn mở

– Cho các nhóm trình bày

– Mời nhóm khác nhận xét

– Giáo viên nhận xét

– Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập

 

– HS làm việc nhóm

– Trình bày

– Nhận xét

– Theo dõi

– Cá nhân thực hiện

3. Sn phm hc tp

Phiếu học tập đã hoàn chỉnh của học sinh.

4. Phương án đánh giá

Đánh giá trên phiếu học tập.

Hot đng: S dng được mt s chc năng cơ bn ca mt h điu hành (20 phút)

1. Mc tiêu: 2, 3, 4, 5

2. T chc hot đng

Hot đng ca Giáo viên Hot đng ca HS
– Cho các nhóm đọc SGK, thảo luận tìm hiểu một số chức năng cơ bản của HĐH Windows

– Cho HS thực hành sử dụng một số chức năng cơ bản tại nhóm của mình

– Mỗi nhóm cử thành viên sang nhóm khác trình bày

– Nhóm khác nhận xét, phản biện

– GV nhận xét

– Các nhóm thảo luận

– Nhóm thực hiện

– Thực hiện

– HS thực hiện và trao đổi với các nhóm khác

– Theo dõi

3. Sn phm hc tp

Học sinh thực hiện sử dụng được một số chức năng của HĐH.

4. Phương án đánh giá

Theo dõi kết quả trình bày của HS.

Xem thêm  Đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư nào

KHBD TIN HỌC THPT

  1. H SƠ DY HC: Xem phụ lục

Phiếu hc tp:

Sơ lược lịch sử phát triển của 02 HĐH

+ ……………………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………………

KHBD TIN HỌC THPT

KHBD modun 2 tin học THCS

Đáp án modul 3 môn tin thcs

Đáp án phần tự luận modun 3 môn tin học thcs

KHBD modul 3 môn tin học thcs

Bài tập cuối khóa môn lý modun 3 thcs

Thẻ: KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT, KHBD TIN HỌC THPT FULL

Liên hệ:  Facebook: Sinhh Quách

              Fanpage:   PageHoahocthcs

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.