just add the word là gì

just add the word có nghĩa là

Để người phê duyệt điều này !!!!
Chỉ cần phê duyệt nó !!!Hãy là một thành viên Meme đóng góp !!!!
Làm điều đó cho cây nho
Làm điều đó cho pewdiepie
Làm điều đó cho Dank Memes
Làm điều đó cho Bob Ross
LÀM


Keanu
Reeves !!!

Ví dụ

Đây là chỉ là một bài kiểm tra để xem nếu cộng đồng meme có thể hỗ trợ lẫn nhau
Thích cho # đồng đội
Đi quyên góp và hỗ trợ Mr Beast
14 Y / O, đây là nơi chúng tôi cần bạn
Chỉ cần thêm từ … (Tôi cần thêm ‘từ được xác định’ ở đây để loại bỏ lỗi để xuất bản từ này, vì vậy uhhh … chỉ cần bỏ qua điều này .. Giữ lại và thêm plz)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Long tùng là ai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.