juke music là gì – Nghĩa của từ juke music

juke music có nghĩa là

Một thuật ngữ cho Ghetto nhà hoặc nhạc chiến lợi phẩm phổ biến trong khu vực Chicago.

Thí dụ

Cô gái Có một cuộc thi tại Rink vào cuối tuần này tại Richton Park với rất nhiều âm nhạc Juke

juke music có nghĩa là

Người Mỹ nghèo bắt chước của nhà để xe Anh, loại đô thị trộn với nhà.Niche tốt hơn nhiều.

Thí dụ

Cô gái Có một cuộc thi tại Rink vào cuối tuần này tại Richton Park với rất nhiều âm nhạc Juke
Người Mỹ nghèo bắt chước của nhà để xe Anh, loại đô thị trộn với nhà.Niche tốt hơn nhiều.

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Top 20 bánh đa cua Huyện Lục Ngạn Bắc Giang 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.