joe nichols là gì – Nghĩa của từ joe nichols

joe nichols có nghĩa là

(n) 1) Ca sĩ quốc gia
2) người có ol lớn đầu tín ngưỡng.

Ví dụ

Guy 1: Người đàn ông Tôi yêu điều đó Bài hát “BrokenHeartsville” của Joe Nichols

Guy 2: Nhưng anh ấy có một ol lớn đầu tín ngưỡng!

joe nichols có nghĩa là

Các ca sĩ quốc gia hiện tại tốt nhất của ngày hôm nay.Anh ta sẽ trông đẹp hơn rất nhiều nếu anh ta không có đáng ghét bông tai.

Ví dụ

Guy 1: Người đàn ông Tôi yêu điều đó Bài hát “BrokenHeartsville” của Joe Nichols

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  lady like là gì - Nghĩa của từ lady like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.