in the function là gì

in the function có nghĩa là

A Party Up In Da Hood

Thí dụ

Tôi và Da Niggas Goin đến một chức năng trên Northgate.

in the function có nghĩa là

một bên, hoặc một đá trở lại.

Thí dụ

Tôi và Da Niggas Goin đến một chức năng trên Northgate.

in the function có nghĩa là

một bên, hoặc một đá trở lại.
Chức năng đó đêm quađiên!
Nếu bạn đến từ San Diego, bạn sẽ biết chức năng là gì.

Thí dụ

Tôi và Da Niggas Goin đến một chức năng trên Northgate.
một bên, hoặc một đá trở lại.

in the function có nghĩa là

Chức năng đó đêm quađiên!

Thí dụ

Tôi và Da Niggas Goin đến một chức năng trên Northgate.

in the function có nghĩa là

một bên, hoặc một đá trở lại.

Thí dụ

Chức năng đó đêm quađiên!

in the function có nghĩa là

Nếu bạn đến từ San Diego, bạn sẽ biết chức năng là gì.

Xem thêm:  gold digging whore là gì

Thí dụ

This functionality will help you overcome the opportunity presented by your synergistic paradigm.

in the function có nghĩa là

Đối với bạn bên ngoài, một chức năng là một Kickback, Party, nơi mọi người ngột ngạt, nhận được mờ dần và đụ. Một nơi khét tiếng cho các trận đánh và kịch.
Người 1: Bạn sẽ đến chức năng vào ngày mai?
Người 2: Nawh, cô gái của tôi không thích nó khi tôi đi đến chức năng, cô ấy không tin tôi.

Thí dụ

Được đặt ra trong khu vực VịnhCalifornia, một “chức năng” là một từ khác cho một bữa tiệc
Bạn có thấy anh ấy ở chức năng đêm qua không? Cậu béGiggin ‘.

in the function có nghĩa là

Một cái gì đó là cả chức năngthời trang. Được sử dụng thường xuyên bởi các mô hình thời trang ở châu Âu khi mô tả một vật phẩm được sử dụng để truy cập trang phục của họ có thể được sử dụng hàng ngày.
Wow rằng rất có chức năng
Hàm số. Một từ không được sử dụng bởi tất cả những người đã từng thực hiện bất cứ điều gì với phần mềm.

Thí dụ

Chức năng này sẽ giúp bạn vượt qua cơ hội được trình bày bởi Synergistic mô hình của bạn.

in the function có nghĩa là

Chính thức Từ douchebaggiest có thể cho tính năng, khả năng, thay đổi, v.v.

Xem thêm:  a happy song là gì

Thí dụ

Được sử dụng liên tục trong phần mềm phát triển.

in the function có nghĩa là

Người 1: Chúng tôi nghĩ rằng chức năng mới sẽ thực sự cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thí dụ

Người 2: * Tlap bitch * Bạn có nghĩa là bạn nghĩ rằng họ sẽ thích thay đổi mới?

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts