i agree with nick là gì

i agree with nick có nghĩa là

Một cụm từ lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc tranh luận bầu cử truyền hình đầu tiên của Vương quốc Anh năm 2010. Nó được hai nhà lãnh đạo đảng chính khác sử dụng để biểu thị sự đồng ý với lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do (Nick Clegg)Sau cuộc tranh luận vì cách tốt và chính sách hợp lý của anh ấy.
Có thể được sử dụng khi được hỏi cho một ý kiến mà bạn không thể đưa ra vì thiếu kiến thức và sở thích về một chủ đề.Phần lớn thời gian, việc sử dụng này sẽ không vô nghĩa.

Ví dụ

George: Chết tiệt, bạn có thấy cuộc bầu cử đêm qua không?Không phải đó là một sự nhảm nhí … bạn tái lập Tories sẽ cho phép cải cách chính trị của Lib Dem nếu họ hợp tác trong một quốc hội treo?
Lennie: Ummm … Tôi đồng ý với Nick?
GEORGE: Im đi Lennie bạn chậm phát triển!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  november 26th là gì - Nghĩa của từ november 26th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.