Hướng dẫn javascript div mod

Bạn đang xem : javascript mod và div

Toán tử số học JavaScript

Các toán tử số học thực hiện số học trên các số (chữ hoặc biến).

Nhà điều hành
Sự mô
tả

+
Phép cộng


Phép trừ

*
Phép nhân

**
Luỹ thừa ( ES2016 )

/
Phân công

%
Mô-đun (Phần còn lại)

++
Tăng


Giảm dần

Phép toán số học

Một phép toán số học điển hình hoạt động dựa trên hai số.

Hai số có thể là chữ:

Ví dụ

cho x = 100 + 50;

Hãy tự mình thử »

hoặc các biến:

Ví dụ

cho x = a + b;

Hãy tự mình thử »

hoặc các biểu thức:

Ví dụ

cho x = (100 + 50) * a;

Hãy tự mình thử »

Toán tử và Toán hạng

Các số (trong một phép toán số học) được gọi là toán hạng .

Phép toán (được thực hiện giữa hai toán hạng) được xác định bởi một toán tử .

Toán hạng
Nhà điều hành
Toán hạng

100
+
50

Thêm

Toán tử
add ( + ) thêm số:

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x + y;

Hãy tự mình thử »

Trừ

Toán tử phép trừ ( - ) trừ các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x – y;

Xem thêm:  Ý nghĩa của tôn trọng người khác GDCD 8

Hãy tự mình thử »

Nhân

Toán tử phép nhân ( * ) nhân các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x * y;

Hãy tự mình thử »

Phân chia

Toán tử phân chia ( / ) chia các số.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x / y;

Hãy tự mình thử »

Phần còn lại

Toán tử modulus (% ) trả về phần còn lại của phép chia.

Ví dụ

cho x = 5;
cho y = 2;
cho z = x% y;

Hãy tự mình thử »

Trong số học, phép chia hai số nguyên tạo ra thương số
phần còn lại .

Trong toán học, kết quả của một phép toán mô đun phần dư của một phép chia số học.

Đang tăng dần

Toán tử increment ( ++ ) tăng số.

Ví dụ

cho x = 5;
x ++;
cho z = x;

Hãy tự mình thử
»

Đang giảm dần

Toán tử giảm dần ( - ) giảm số lượng.

Ví dụ

cho x = 5;
x–;
cho z = x;

Hãy tự mình thử »

Luỹ thừa

Toán tử lũy thừa ( ** ) nâng toán hạng đầu tiên lên thành lũy thừa của toán hạng thứ hai.

Ví dụ

cho x = 5;
hãy để z =
x ** 2; // kết quả là 25

Hãy tự mình thử »

x ** y tạo ra cùng một kết quả là Math.pow (x, y) :

Ví dụ

cho x = 5;
hãy để z =
Math.pow (x, 2); // kết quả là 25

Hãy tự mình thử »

Mức độ ưu tiên của nhà khai thác

Mức độ ưu tiên của toán tử mô tả thứ tự mà các hoạt động được thực hiện trong
một biểu thức số học.

Ví dụ

cho x = 100 + 50 * 3;

Hãy tự mình thử »

Kết quả của ví dụ trên có giống với 150 * 3 hay
giống với 100
+ 150?

Phép cộng hay phép nhân được thực hiện trước?

Như trong toán học truyền thống của trường học, phép nhân được thực hiện trước.

Phép nhân ( * ) và phép chia ( / ) có mức độ ưu tiên cao hơn hơn
phép cộng ( + ) và phép trừ ( - ).

Và (như trong môn toán học ở trường), mức độ ưu tiên có thể được thay đổi bằng cách sử dụng
dấu ngoặc đơn:

Ví dụ

cho x = (100 + 50) * 3;

Hãy tự mình thử »

Khi sử dụng dấu ngoặc đơn, các phép toán bên trong dấu ngoặc đơn được tính
Đầu tiên.

Xem thêm:  Tài liệu hướng dẫn cài đặt camera Hikvision

Khi nhiều phép toán có cùng mức độ ưu tiên (như phép cộng và
phép trừ), chúng được tính từ trái sang
đúng:

Ví dụ

cho x = 100 + 50 – 3;

Hãy tự mình thử »

Giá trị ưu tiên toán tử JavaScript

Các mục nhập màu đỏ nhạt cho biết ECMAScript 2015 (ES6) trở lên.

Giá trị
Nhà điều hành
Sự mô tả
Thí dụ

21
()
Nhóm biểu thức
(3 + 4)

20
.
Thành viên
người.name

20
[]
Thành viên
người [“tên”]

20
()
Gọi hàm
myFunction ()

20
Mới
Tạo ra
Ngày mới ()

18
++
Gia tăng hậu tố
i ++

18

Postfix giảm
tôi–

17
++
Tiền tố tăng dần
++ tôi

17

Giảm tiền tố
–tôi

17
!
Lôgic không
! (x ==
y)

17
loại
Loại hình
typeof x

16
**
Luỹ thừa (ES2016)
10 ** 2

15
*
Phép nhân
10 * 5

15
/
Phân công
10/5

15
%
Phần còn lại
10% 5

14
+
Phép cộng
10 + 5

14

Phép trừ
10 – 5

13
& lt; & lt;
Sang trái
x & lt; & lt; 2

13
& gt; & gt;
Chuyển sang phải
x & gt; & gt; 2

13
& gt; & gt; &
gt;
Shift phải (không dấu)
x & gt; & gt; & gt; 2

12
& lt;
Ít hơn
x & lt; y

12
& lt; =
Nhỏ hơn hoặc bằng
x & lt; = y

12
& gt;
Lớn hơn
x & gt; y

12
& gt; =
Lớn hơn hoặc bằng
x & gt; = y

12
Trong
Thuộc tính trong Đối tượng
“PI” trong Toán học

12
ví dụ của
Bản sao của đối tượng
instanceof Array

11
==
Bình đẳng
x == y

11
===
Ngang bằng nghiêm ngặt
x === y

11
! =
Không cân bằng
x! = y

11
! ==
Không bình đẳng nghiêm ngặt
x! == y

10
& amp;
Bitwise VÀ
x & amp; y

9
^
Bitwise XOR
x ^ y

số 8
|
Bitwise HOẶC
x | y

7
& amp; & amp;
Logic AND
x & amp; & amp; y

6
||
Lôgic HOẶC
x || y

5
??
Nullish Coalescing
x ?? y

4
? :
Tình trạng
? “Có không”

3
+ =
Phân công
x + = y

3
/ =
Phân công
x / = y

3
– =
Phân công
x – = y

3
* =
Phân công
x * = y

3
% =
Phân công
x% = y

3
& lt; & lt; =
Phân công
x & lt; & lt; = y

3
& gt; & gt; =
Phân công
x & gt; & gt; = y

3
& gt; & gt; & gt; =
Phân công
x & gt; & gt; & gt; = y

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng implodes trong PHP

3
& amp; =
Phân công
x & amp; = y

3
^ =
Phân công
x ^ = y

3
| =
Phân công
x | = y

2
năng suất
Chức năng tạm dừng
năng suất x

1
,
Dấu phẩy
5, 6

Các biểu thức trong ngoặc đơn được tính toán đầy đủ trước khi giá trị là
được sử dụng trong phần còn lại của biểu thức.

Tự kiểm tra bằng các bài tập

Bài tập:

Chia 10 cho 2 và thông báo kết quả.

cảnh báo (10 2);

Bắt đầu bài tập

Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript mod và div

Resizable and draggable div using JavaScript (Vanilla) – Part 2

How to use DIV and MOD

 • Tác giả: forum.mibuso.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8558 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sorry guys, I keep having to search to get the results. For some reason DIV and MOD usage are not explained anywhere on the online help.

HƯỚNG DẪN DÙNG PHÉP TOÁN DIV MOD VÀ CHIA HẾT – Học trực tuyến

 • Tác giả: loptructuyen.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9673 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cho mình hỏi div là gì và mod là gì. Lấy ví dụ giùm mình đc kh ạ

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3754 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mình hỏi div là gì và mod là gì. Lấy ví dụ giùm mình đc kh ạ

Hiển thị / ẩn
‘div’ bằng JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4611 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Cách hiển thị hoặc ẩn một phần tử: Để hiển thị hoặc ẩn một phần tử,…

Rèn Luyện Sử Dụng Mod, Div Là Gì Pascal, Học Pascal

 • Tác giả: otohanquoc.vn
 • Đánh giá: 5
  ⭐ ( 6978 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: +, -, *, Div, Mod +, -, *, /– Phép chia lấy phần nguyên: DIV– Phép chia lấy số dư: MOD– Ví dụ: 10 div 3 = 3; 10 mod 3 = 1;5 div 10 = 0; 3 mod 7 = 3  1, 2

Div as modal – javascript

 • Tác giả: stackoverflow.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8384 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts