Hướng dẫn frame html

Thẻ <frame> trong HTML (Tạo một khung tài liệu)

– Để dễ dàng tiếp thu được bài hướng dẫn này thì trước tiên bạn nên xem qua thẻ <frameset>

– Thẻ <frame> xác định một khung trong một bộ khung, nó dùng để nhúng một tài liệu nào đó vào trang web hiện tại (tài liệu ở đây rất đa dạng, có thể là một trang web khác, tập tin pdf, tấm hình, ….)

– Thẻ <frame> bắt buộc phải được đặt bên trong phần tử <frameset>

– Để sử dụng thẻ <frame>, chúng ta dùng cú pháp như sau:

<frame src="https://boxhoidap.com/đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web">

<frameset cols="40%,60%">
  <frame src="https://webcoban.vn/file/ban-khai-nhan-khau.pdf">
  <frame src="https://webcoban.vn/css/default.html">
</frameset>

Xem ví dụ

2) Các thuộc tính của thẻ <frame>

– Thẻ <frame> có ba thuộc tính cơ bản.

– Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về ba thuộc tính đó:

src Xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn đặt vào khung
scrolling Xác định việc có nên hiển thị các thanh scroll hay không
noresize Ngăn chặn hành động kéo thả làm thay đổi kích thước của phần tử <frame>
Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn về tình mẫu tử trong lòng mẹ

2.1) Thuộc tính src

– Thuộc tính src dùng để xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn đặt vào khung.

(Đường dẫn đến tài liệu có thể là đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối)


<frameset cols="40%,60%">
  <frame src="https://webcoban.vn/file/ban-khai-nhan-khau.pdf">
  <frame src="../css/default.html">
</frameset>

Xem ví dụ

2.2) Thuộc tính scrolling

– Nếu tài liệu được nhúng vào có kích thước lớn hơn phần tử <frame>, thì khi đó mặc định phần tử <frame> sẽ hiển
thị các thanh scroll (ngang hoặc dọc) giúp ta kéo lên xuống hoặc sang trái phải để có thể xem hết nội dung của tài liệu được nhúng vào.

– Từ đây, thuộc tính scrolling giúp xác định việc có nên hiển thị các thanh scroll hay không.

– Thuộc tính scrolling có thể có một trong ba giá trị: auto, yes, no

 • Giá trị auto (đây là giá trị mặc định): thanh scroll sẽ tự động hiển thị khi nào kích thước của tài liệu được nhúng vào lớn hơn kích thước của phần tử <frame>
 • Giá trị yes: thanh scroll sẽ luôn luôn hiển thị mặc cho có cần thiết hay không.
 • Giá trị no: thanh scroll sẽ không bao giờ được hiển thị.

<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://webcoban.vn/css/default.html" scrolling="yes">
  <frame src="https://webcoban.vn/css/default.html" scrolling="no">
</frameset>

Xem ví dụ

2.3) Thuộc tính noresize

– Mặc định, khi ta dí chuột vào các cạnh của một phần tử <frame> thì nó sẽ hiện lên con trỏ giống như

Hướng dẫn frame html

hoặc

Hướng dẫn frame html

giúp ta có thể kéo thả để thay đổi kích thước của phần tử <frame>

Xem thêm:  Top 6 thuốc xịt ruồi muỗi không mùi tốt nhất 2022

– Từ đây, thuộc tính noresize dùng để xác dịnh việc ngăn chặn hành động kéo thả làm thay đổi kích thước của phần tử <frame>


<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://webcoban.vn/css/default.html" noresize>
  <frame src="https://webcoban.vn/css/default.html" noresize>
</frameset>

Xem ví dụ

 • Trang chủ
 • Tham khảo
 • Tag html
 • <frame />

Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <frame /> định nghĩa một cửa sổ riêng (khung – frame) trong một
  <frameset>.
 • Mỗi <frame /> trong một <frameset> có thể có các thuộc tính khác nhau, như đường biên (border), thanh cuộn (scroll), và có khả năng thay đổi kích thước.
 • Nếu muốn check lỗi trong validator thì bắt buộc phải chỉnh !DOCTYPE thành
  Frameset.
 • Một số trình duyệt không hỗ trợ <frame />, khi đó chúng ta phải dùng <noframes> để hiển thị nội dung thông báo cần thiết cho người xem biết.

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không cần kết thúc tag <frame> ● Cần khoảng trắng và ký tự “https://boxhoidap.com/” để kết thúc tag <frame />.
● Thuộc tính name không khuyến khích dùng, sử dụng id để thay thế.
Không hỗ trợ

Cấu trúc

Tag <frame /> được viết bên trong thành phần <frameset>.

<html>
<frameset>
<frame src=”https://boxhoidap.com/frame.html” />
</frameset>
</html>

Chú ý: không thể sử dụng thành phần <body> cùng với <frameset>

Ví dụ

Html viết:

Tạo 2 file frame.html và ex_frame.html
theo nội dung bên dưới.

Nội dung trang frame.html:

<html>
<frameset cols=”50%,*”>
<frame src=”https://boxhoidap.com/ex_frame.html” />
<frame src=”https://boxhoidap.com/ex_frame.html” />
<noframes>Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ frames.</noframes>
</frameset>
</html>

Xem thêm:  Tính lãi suất ngân hàng techcombank mới nhất năm 2022

Nội dung trang ex_frame.html:

<html>
<body bgcolor=”#ccc”>
<p>Đây là nội dung của frame!</p>
</body>
</html>

Link
demo:

Demo frame

Trình duyệt hỗ trợ

<frame> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <frame thuoctinh=”giatri” />

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Transitional và
Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
frameborder
1
frameborder=”1″ Chỉ định: có hoặc không có border quanh frame.
longdesc URL longdesc=”des.html” Chỉ định một trang có chứa một mô tả cho nội dung của frame.
marginheight pixels marginheight=”10px” Chỉ định margin top và bottom cho frame.
marginwidth pixels marginwidth=”10px” Chỉ định margin trái và phải cho frame.
name name name=”frameName” Chỉ định tên của frame.
noresize noresize noresize=”noresize” Chỉ định rằng frame không thể điều chỉnh kích thước.
scrolling yes
no
auto
scrolling=”auto” Chỉ định: có hoặc không có thanh cuộn của frame.
src URL src=”https://boxhoidap.com/frame.html” Chỉ định đường dẫn của văn bản hiển thị trong frame.

Thuộc tính tổng quát (xem thêm)

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
class Tên class class=”section” Tên class
id Tên id id=”layout” Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML
style Kiểu định dạng style=”color: red” Xác định một định dạng cho một thành phần.
title Text title=”Đây là title” Xác định thêm thông tin cho thành phần.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts