Hướng dẫn dùng quotes html trong PHPHTML quote được sử dụng để đặt một đoạn trích dẫn vào website. Để thực hiện, bạn cần sử dụng thẻ q và thẻ blockquote.

Thẻ q

Thẻ q được sử dụng để đưa ra một trích dẫn nhỏ. Ví dụ:

<p> Danh ngôn cuộc sống </p>
<p> Khuyết danh: 
<q> Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.</q>
</p>

Kết quả:

Danh ngôn cuộc sống

Khuyết danh: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.

Thẻ blockquote

Thẻ blockquote được
sử dụng để đưa ra một trích dẫn lớn. Ví dụ:

<p> Lịch sử nón lá Việt Nam </p>
<blockquote> Nón lá gần với đời sống tạo nhiều nét bình dị, đoan trang, yêu kiều, duyên dáng 
cho người con gái Việt Nam và thực tiễn với đời sống nông nghiệp, một nắng hai sương,. 
Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử:  
</blockquote>

Kết quả:

Lịch sử nón lá Việt Nam

Nón lá gần với đời sống tạo nhiều nét bình dị, đoan trang, yêu kiều, duyên dáng cho người con gái Việt Nam và thực tiễn với đời sống nông nghiệp, một nắng hai sương,. Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử:

Các thẻ trong HTML được sử dụng cho việc trích dẫn

Thẻ Mô tả
<abbr> Định nghĩa chữ viết tắt hoặc từ viết tắt.
<address> Được sử dụng để xác định thông tin liên lạc của nhà văn tài liệu.
<bdo> Định nghĩa hướng của văn bản.
<blockquote> Được sử dụng để xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.
<q> Được sử dụng để đặt các trích dẫn nhỏ vào website.
<cite> Định nghĩa tiêu đề nguồn từ nơi trích dẫn hoặc hoạt động được đưa ra.
<define> Được sử dụng để định nghĩa các điều khoản.
Xem thêm:  Thuốc điều hòa kinh nguyệt giả bao nhiều


Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts