Hướng dẫn dùng pip it python

Một số kinh nghiệm làm việc với PIP – trình quản lý module/package của Python. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn đang học lập trình Python.

Pip là gì?

Pip là một trình quản lý gói (Module/Package) cho Python. Nó là một công cụ cho phép bạn cài đặt và quản
lý các thư viện và dependency (phụ thuộc) mà không được phân phối như một phần của thư viện chuẩn của Python.

pip có 2 phiên bản là pip (Python 2) và pip3 (Python 3)

Hướng dẫn sử dụng pip để quản lý Python Module

Trong bài viết là hướng dẫn sử dụng pip3, với pip (Cho Python 3) các lệnh tương tự chỉ cần thay pip3 = pip

pip syntax

pip <command> [options]

Một số lệnh thường dùng

Mở hướng dẫn của PIP

pip3 help
Hướng dẫn dùng pip it python

Kiểm tra Version

pip3 --version

Nâng cấp lên version mới nhất

python3 -m pip install --upgrade pip

Liệt kê danh sách module/package đang được cài đặt trên môi trường của bạn

pip list

Tìm kiếm module/package

pip3 search <module_name>
Hướng dẫn dùng pip it python

Liệt kê module/package (Tìm kiếm toàn bộ)

pip3 search *

Cài đặt module/package

pip3 install <module_name>

Cài đặt một module/package và chỉ định version cài
đặt

pip3 install <module_name>==<module_version>

Nâng cấp module/package tới 1 version, mặc định là version mới nhất

pip3 install --upgrade <module_name>==<module_version>

Gỡ bỏ một module/package

pip3 uninstall <module_name>

Nguồn: vinasupport.com

Python không chỉ là một ngôn ngữ lập trình cho người mới bắt đầu — nó là một ngôn ngữ mạnh mẽ và hoàn chỉnh, với một số lượng lớn các gói và thư viện của bên thứ ba được tạo xung quanh nó. Thay vì tự mình viết mã mọi thứ, bạn có thể triển khai các gói của bên thứ ba này và sử dụng chúng như một phần của các dự án mã hóa của riêng bạn.

Bạn có thể tìm thấy những thứ này bởi
tìm kiếm GitHub hoặc web, nhưng bạn cũng có thể sử dụng PIP, trình quản lý gói cho Python, để thực hiện việc này thay thế. PIP cho phép bạn tìm kiếm và cài đặt các gói PIP Python từ Chỉ mục gói Python, với hàng ngàn gói có sẵn.

 • PIP là gì?
 • Cài đặt Python PIP trên Linux
 • Cài đặt Python PIP trên Windows
 • Cách cài đặt Python PIP trên macOS
 • Cập nhật PIP
 • Cài đặt và gỡ cài đặt các gói Python bằng PIP
 • Sử dụng PIP để phát triển các dự án Python tốt hơn
Xem thêm:  Cách làm bánh bông lan nở cao

PIP, hoặc P ackage Me nstaller cho P ython, cho phép bạn cài đặt các gói từ kho lưu trữ trung tâm của các gói Python có sẵn tại
Chỉ mục gói Python. Nói một cách dễ hiểu, nó hoạt động như một cửa hàng ứng dụng cho Python, cho phép bạn cài đặt các gói Python từ dòng lệnh hoặc thiết bị đầu cuối mà không cần phải tự định vị chúng.

Người dùng Linux sẽ quen thuộc với quy trình này — trình quản lý gói là một phần thiết yếu của trải nghiệm người dùng Linux, với APT, Pacman và những người khác cho phép bạn cài đặt
phần mềm khác nhau trên các bản phân phối Linux khác nhau từ một cửa sổ đầu cuối.

Hướng dẫn dùng pip it python

Bạn sẽ cần cài đặt Python trước khi có thể bắt đầu sử dụng PIP. macOS và hầu hết các bản phân
phối Linux sẽ được cài đặt Python, nhưng bạn sẽ cần phải cài đặt nó theo cách thủ công trên Windows 10. Bạn cũng cần thực hiện việc này nếu bản phân phối Linux của bạn chưa được cài đặt Python (hoặc có phiên bản Python cũ hơn ) bằng cách sử dụng trình quản lý gói cho bản phân phối của bạn.

Cài đặt Python PIP trên Linux

Các python-pip có sẵn để tải xuống và cài đặt cho tất cả các bản phân phối Linux chính,
cũng như các biến thể. Tùy thuộc vào bản phân phối Linux của bạn, bạn có thể cần cài đặt python2-pip nếu bạn vẫn đang sử dụng chuỗi Python 2.x, thay vì chuỗi Python 3.x.

Nếu bạn đang sử dụng Python 3.4 trở lên (hoặc Python 2.7.9 trở lên), bạn không cần cài đặt PIP trên Linux vì nó đã được cài đặt sẵn. Kiểm tra điều này bằng cách mở cửa sổ dòng lệnh và nhập python3 –version để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt của bạn, sau đó sử dụng python -m
pip
python3 -m pip để dùng nó.

Hướng dẫn dùng pip it python

Đối với các phiên bản Python dưới 2.7.9 hoặc 3.4, việc cài đặt Python PIP trên Linux sẽ phụ thuộc vào trình quản lý
gói hệ thống đang sử dụng. Đây là cách cài đặt PIP trên các nền tảng Linux khác nhau.

 • Để cài đặt Python PIP trên Ubuntu hoặc các bản phân phối dựa trên Debian, hãy mở một thiết bị đầu cuối và nhập sudo apt cài đặt python-pip cho Python 2.x. Kiểu sudo apt cài đặt python3-pip cho Python 3.x.
 • Trên Arch Linux, hãy mở một thiết bị đầu cuối và nhập sudo pacman -S python2-pip cho Python
  2.x.
  Kiểu sudo pacman -S python-pip cho Python 3.x .
 • Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối dựa trên Fedora, hãy nhập sudo dnf upgrade python-setuptools, theo dõi bởi sudo dnf install python-pip python-wheel cho Python 2.x. Kiểu sudo dnf install python3 python3-wheel cho Python 3.x.
 • Để cài đặt PIP theo cách thủ công, hãy mở một thiết bị đầu cuối và nhập
  curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py. Sau khi tải xuống, hãy nhập python get-pip.py để chạy tập lệnh cài đặt tự động.
Xem thêm:  Top 20 pizza Huyện Thanh Trì Hà Nội 2022

Cài đặt Python PIP trên Windows

Không giống như Linux, Windows không cài sẵn Python. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải
tải xuống và cài đặt Python cho Windows trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng PIP trên nền tảng này.

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Python cập nhật nhất, thì bạn sẽ tìm thấy PIP được cài đặt cùng với cài đặt Python của mình. Như chúng tôi đã đề cập, Python 2.7.9Python 3.4 (và cao hơn) phải được cài đặt PIP tự
động.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python cũ hơn, bạn sẽ cần sử dụng get-pip script để cài đặt pip tự động.

 • Tải xuống tập lệnh get-pip.py vào PC Windows của bạn. Trong PowerShell nâng cao hoặc dòng lệnh có quyền truy cập quản trị, hãy nhập python get-pip.py để tự động cài đặt PIP.
Hướng dẫn dùng pip it python

Điều này sẽ tự động cài đặt Python PIP để bạn sử dụng. Sau đó, bạn có thể chạy nó từ PowerShell hoặc cửa sổ dòng lệnh bằng cách nhập pippython -m pip.

Cách cài đặt Python PIP trên macOS

Giống như Linux, macOS thường đi kèm với Python được cài đặt, cũng như một phiên bản của PIP. Cả Python và PIP trên macOS đều có thể đã lỗi thời so với bản phát hành gần đây nhất, nhưng nó sẽ hoạt động bình thường bằng cách mở cửa sổ đầu cuối macOS và nhập pippython -m pip (hoặc là pip3python3 -m pip ).

Hướng dẫn dùng pip it python

Nếu bạn muốn cập nhật Python và PIP cùng nhau, bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng bằng cách sử dụng
Trình quản lý gói Homebrew cho macOS.

 • Nếu bạn đã cài đặt Homebrew, hãy mở cửa sổ dòng lệnh và nhập brew install python để cập nhật cài đặt của bạn lên phiên bản mới nhất của Python 3.x. Để cài đặt cũ hơn Python 2.x Loại cài đặt brew install
  [email protected]
  .
Hướng dẫn dùng pip it python

Sau khi nó được cài đặt,
hãy nhập pippython -m pip (hoặc là pip3python3 -m pip ) tại hướng dẫn chạy PIP và xem danh sách các cờ PIP có sẵn.

Xem thêm:  Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo điện áp xoay chiều

Cập nhật PIP

Nếu bạn đã cài đặt PIP nhưng bạn muốn cập nhật nó lên phiên bản mới nhất, bạn có thể thực hiện việc đó bằng chính PIP.

 • Đối với người dùng macOS và Linux, hãy nhập pip install -U pip để bắt đầu quá trình cập
  nhật. Bạn cũng có thể dùng pip3 install -U pippython -m pip install -U pip.
Hướng dẫn dùng pip it python
 • Người dùng Windows có thể cài đặt Python PIP bằng
  cách mở PowerShell hoặc dòng lệnh với quyền truy cập quản trị và nhập python -m pip install -U pip.
Hướng dẫn dùng pip it python

Cài đặt và gỡ cài đặt các gói Python bằng PIP

Sau khi PIP được cài đặt, cập nhật và sẵn sàng sử dụng trên nền tảng bạn đã chọn, cuối cùng bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để tải xuống và cài đặt các gói Python hoặc sử dụng nó để gỡ cài đặt các gói hiện có.

 • Để cài đặt một gói Python mới bằng PIP, hãy nhập pip install packagepython -m pip install package, thay thế
  package tên của gói. Bạn có thể cần sử dụng pip3python3 trên một số nền tảng nhất định như macOS nếu bạn đã cài đặt cả Python 2.x và Python 3.x.
Hướng dẫn dùng pip it python
 • Để xem danh sách tất cả các gói Python đã cài đặt, hãy nhập pip listpython -m pip list. Sử dụng pip3python3 cho các
  gói Python 3.x trên một số nền tảng nhất định.
Hướng dẫn dùng pip it python
 • Để xóa một gói, hãy nhập pip uninstall packagepython -m pip uninstall package,
  thay thế package tên gói. Sử dụng pip3python3 trên một số nền tảng nhất định nếu bạn đã cài đặt cả Python 2.x và 3.x. nhấn y để xác nhận việc gỡ cài đặt.
Hướng dẫn dùng pip it python

Sử dụng PIP để phát triển các dự án Python tốt hơn

Khi bạn biết cách cài đặt Python PIP và sử dụng nó để cài
đặt các gói mới, bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào vô số thư viện và các dự án khác cho phép bạn phát triển các dự án lớn hơn và tốt hơn của riêng bạn bằng Python.

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình tốt nhất để học, đặc biệt là đối với các lập trình viên mới, nhờ vào cú pháp dễ hiểu và vô số tài nguyên dành cho người mới bắt đầu.

Cho dù bạn là một lập trình viên Python mới hay một chuyên gia, luôn có điều gì đó mới để học, vì vậy hãy cho chúng tôi biết các mẹo (hoặc
câu hỏi) về Python của riêng bạn trong phần nhận xét bên dưới.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts