Hướng dẫn dùng php sprintf trong PHP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<?php

$number=5;

$location=‘Nóc nhà’;

$fruit=‘Chuối’;

//s = string, d = int number

$format=‘Có %d con khỉ trên cây %s đang ăn %s’;

echo
sprintf($format,$number,$location,$fruit);

//Kết quả: Có 5 con khỉ trên cây Nóc nhà đang ăn Chuối

?>

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Mình đến với nhau thì có gì là sai

Related Posts