Hướng dẫn dùng c fflush trong PHP

Hàm fflush() trong C

Hàm fflush() trong C được sử dụng để đẩy hết những ký tự có trong buffer ra stream. Sau khi gọi hàm fflush() thì buffer sẽ trống, đảm bảo việc nhập dữ liệu cho các biến sau an toàn. Để khai báo hàm fflush() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fflush(FILE *stream)

Tham
số:

Chú ý:

 • Hàm fflush() trả về 0 nếu xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream thành công.
 • Hàm fflush() trả về EOF nếu có lỗi.

2. Ví dụ về hàm fflush() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fflush() trong C để xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream, giúp cho việc nhập các
ký tự vào chương trình C một cách an toàn như sau:

#include <stdio.h> int main() { fprintf(stdout, “Day la Laptrinhtudau. “); fflush(stdout); fprintf(stderr, “\nVi du ve ham fflush(). “); fprintf(stdout, “\nVi du nay su dung ngon ngu C. \n”); fflush(stdout); return 0; }

Kết quả:

Day la Laptrinhtudau.

Vi du ve ham fflush().

Vi du nay su dung ngon ngu C.

Hàm này ghi tất cả output tới resource đã được trỏ bởi handle.

Trả về TRUE nếu thành công, và FALSE nếu thất bại.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Hướng dẫn dùng c fflush trong PHP
Hướng dẫn dùng c fflush trong PHP

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link :
Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng value expression trong PHP

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ
Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với
gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack
để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Hàm fflush() trong C

Hàm fflush() trong C được sử dụng để đẩy hết những ký tự có trong buffer ra stream. Sau khi gọi hàm fflush() thì buffer sẽ trống, đảm bảo việc nhập dữ liệu cho các biến sau an toàn. Để khai báo hàm fflush() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fflush(FILE *stream)

Tham
số:

Chú ý:

 • Hàm fflush() trả về 0 nếu xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream thành công.
 • Hàm fflush() trả về EOF nếu có lỗi.

2. Ví dụ về hàm fflush() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fflush() trong C để xoá bộ nhớ đệm đầu ra của stream, giúp cho việc nhập các
ký tự vào chương trình C một cách an toàn như sau:

Xem thêm:  Mẫu bảo lãnh thanh toán

#include <stdio.h> int main() { fprintf(stdout, “Day la Laptrinhtudau. “); fflush(stdout); fprintf(stderr, “\nVi du ve ham fflush(). “); fprintf(stdout, “\nVi du nay su dung ngon ngu C. \n”); fflush(stdout); return 0; }

Kết quả:

Day la Laptrinhtudau.

Vi du ve ham fflush().

Vi du nay su dung ngon ngu C.

Tôi biết rằng đây là một câu hỏi cũ nhưng tôi muốn viết câu trả lời của mình cho những người học trực quan.
Tôi không thể tìm thấy bất kỳ sơ đồ nào giải thích bộ đệm đầu ra trên toàn thế giới web nên tôi đã tự tạo một sơ đồ trong Windows mspaint.exe.

Nếu bộ đệm đầu ra bị tắt, sau đó echosẽ gửi dữ liệu ngay lập tức đến Trình duyệt.

Nếu bộ đệm đầu ra được bật, thì an
echosẽ gửi dữ liệu đến bộ đệm đầu ra trước khi gửi đến Trình duyệt.

phpinfo

Để xem liệu bộ đệm đầu ra có được bật / tắt hay không, vui lòng tham khảo phpinfo ở phần cốt lõi. Các output_bufferingchỉ thị sẽ cho bạn biết nếu Output đệm là on /
off.

Trong trường hợp này, output_bufferinggiá trị là 4096 có nghĩa là kích thước bộ đệm là 4 KB. Điều đó cũng có nghĩa là bộ đệm đầu ra được bật trên máy chủ Web.

php.ini

Có thể bật / tắt và thay đổi kích thước bộ đệm bằng cách thay đổi giá trị của
output_bufferingchỉ thị. Chỉ cần tìm nó trong php.ini, thay đổi nó thành cài đặt bạn chọn và khởi động lại máy chủ Web. Bạn có thể tìm thấy một mẫu của tôi php.inidưới đây.

; Output buffering is a mechanism for controlling how much output data
; (excluding headers and cookies) PHP should keep internally before pushing that
; data to the client. If your application's output exceeds this setting, PHP
; will send that data in chunks of roughly the size you specify.
; Turning on this setting and managing its maximum buffer size can yield some
; interesting side-effects depending on your application and web server.
; You may be able to send headers and cookies after you've already sent output
; through print or echo. You also may see performance benefits if your server is
; emitting less packets due to buffered output versus PHP streaming the output
; as it gets it. On production servers, 4096 bytes is a good setting for performance
; reasons.
; Note: Output buffering can also be controlled via Output Buffering Control
;  functions.
; Possible Values:
;  On = Enabled and buffer is unlimited. (Use with caution)
;  Off = Disabled
;  Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes.
; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
; Default Value: Off
; Development Value: 4096
; Production Value: 4096
; http://php.net/output-buffering
output_buffering = 4096

Chỉ thị output_bufferingkhông phải là chỉ thị có thể cấu hình duy nhất liên quan đến bộ đệm Đầu ra. Bạn có thể tìm thấy các chỉ thị đệm đầu ra có thể định cấu hình khác tại đây: http://php.net/manual/en/outcontrol.configuration.php

Xem thêm:  Hãy sống như đời sống de biết yêu nguồn cội

Ví dụ: ob_get_clean ()

Dưới đây, bạn có thể
xem cách chụp echovà thao tác với nó trước khi gửi nó đến trình duyệt.

// Turn on output buffering 
ob_start(); 

echo 'Hello World'; // save to output buffer

$output = ob_get_clean(); // Get content from the output buffer, and discard the output buffer ...
$output = strtoupper($output); // manipulate the output 

echo $output; // send to output stream / Browser

// OUTPUT: 
HELLO WORLD

Ví dụ: Hackingwithphp.com

Thông tin thêm về bộ đệm đầu ra với các ví dụ có thể được tìm thấy ở đây:

http://www.hackingwithphp.com/13/0/0/output-buffering

23 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts