Housing trong Kỹ thuật là gì

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Camshaft housing là gì?

Camshaft housing có nghĩa là Nắp trục cam

  • Camshaft housing có nghĩa là Nắp trục cam.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nắp trục cam Tiếng Anh là gì?

Nắp trục cam Tiếng Anh có nghĩa là Camshaft housing.

Ý nghĩa – Giải thích

Camshaft housing

Đây là cách dùng Camshaft housing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camshaft housing là gì? (hay giải thích Nắp trục cam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camshaft housing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camshaft housing / Nắp trục cam.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Tóm tất những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.