hopportunities là gì – Nghĩa của từ hopportunities

hopportunities có nghĩa là

xe đạp leo núi hoặc thuật ngữ BMX.Danh từ.
Một hoàn cảnh mà một người lái có cơ hội để có được trên không.Thường là một tính năng hoặc mốc thường không được sử dụng như một pad ra mắt.

ví dụ

i đã đạp xe cùng và nhìn thấy mộttải dock trông giống như một hopportuckity tuyệt vời.

hopportunities có nghĩa là

khi bạn choMột Liên Xô Nhà khoa học cơ hội lái xe đi và anh ta phải đến bò trở lại bởi vì người bạn quái vật 7 feet của anh ta biết anh ta nói chuyện.

ví dụ

Jim Hopper: Tôi đang cho anh ấy một hopsportunity!
Joyce Byers: Jim, anh ấy đã bắt đầu chiếc xe, và tôi khá chắc chắn rằng anh ấy đang lái xe đi!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  titanal là gì - Nghĩa của từ titanal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.