Hợp chất hữu cơ được xem là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.35 KB, 4 trang )

Bạn đang đọc: CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG pptx – Tài liệu text

CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG

Trong hơn 100 nguyên tố hoá học đã biết thì các cơ thể sống có khoảng 60 nguyên tố, tất cả các nguyên tố này đều có trong giới vô cơ. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là H, O, N, C ( chiếm 96% tổng số các nguyên tử), tiếp đó là S, P, Na, K (3%) rồi đến Ca, Mg, Fe, Cl, Cu, Mn, S, Zn Các nguyên tố nói trên kết hợp với nhau tạo thành các hợp chất vô cơ (nước, các muối khoáng) và các hợp chất hữu cơ (saccarit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, pôliphôtphat). Chất hữu cơ là những hợp chất của cácbon. Với hoá trị 4, nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon trên đó liên kết các nguyên tử H, O, N tạo nên các phân tử phức tạp. Ngày nay đã xác định được rằng cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại hợp chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic. Prôtêin là hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh và là thành phần chức năng trong cấu tạo của các enzim và hoocmôn, đóng vai trò xúc tác va` điều hoà. Axit nuclêic (ADN, ARN) đóng vai trò quan trọng trong sự di truyền và sinh sản. Prôtêin và axit nuclêic thuộc loại đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn. Ví dụ phân tử hêmôglôbin có công thức cấu tạo C3032H4816O872N780D8Fe

4

Xem thêm: Soạn bài Ôn dịch thuốc lá | Soạn văn 8 hay nhất

chứa gần 1 vạn nguyên tử, khối lượng phân tử 68000 đơn vị cacbon. Phân tử prôtêin lớn nhất dài 0,1 micrômet. Phân tử ADN dài hàng trăm micrômet, khối lượng phân tử có thể tới 150 triệu đơn vị cacbon. Prôtêin và axit nuclêic có cấu trúc đa phân. Mỗi phân tử prôtêin gồm trung bình 100 – 30000 phân tử axit amin. Với 20 loại axit amin, thiên nhiên đã tạo ra vô số loại prôtêin khác nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các axit amin. Mỗi phân tử ADN gồm trung bình 10000 – 25000 nuclêôtit. Từ 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) đã tạo nên vô số loại ADN phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các nuclêôtit. Cấu trúc đa phân tử làm cho prôtêin và axit nuclêic rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù. Như vậy, sự khác nhau về cấu tạo vật chất giữa hữu cơ và vô cơ thể hiện từ cấp dộ phân tử. Càng lên cấp độ tổ chức cao hơn (tế bào, cơ quan, cơ thể, loài, quần thể ), tính phức tạp, tính đa dạng và tính đặc thù của các hệ sống

biểu hiện càng rõ.

NHỮNG DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNG

Các tổ chức sống, từ cấp độ phân tử đến các cấp độ trên cơ thể, đều là những hệ mở, nghĩa là thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức. Những dấu hiệu khác của sự sống như sinh trưởng, cảm ứng, vận động, sinh sản đều liên quan với sự trao đổi chất. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá và sinh sản là những dấu hiệu không có ở vật thể vô cơ. Việc phát hiện cấu trúc và chức năng của các axit nuclêic đã bổ sung một số dấu hiệu độc đáo khác của sự sống như tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền. Quá trình tự sao chép (tự nhân đôi) của ADN là cơ sở phân tử của sự di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi nảy nở, duy trì liên tục. Tự điều chỉnh là khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành

Xem thêm  Số thích hợp điền vào chỗ chấm 12 mét khối 40 dm khối bằng bao nhiêu mét khối

phần và tính chất. Mọi hệ sống ở các cấp độ tổ chức đều có khả năng tự điều

chỉnh rất cao, nhờ đó mà thích ứng với môi trường thay đổi. Trong cơ thể và tế bào, vai trò điều chỉnh các quá trình sinh lý, hoá sinh thuộc về các enzim các hoocmôn và suy cho cùng là thuộc về các gen trên ADN. ADN có khả năng tự sao đúng mẫu của nó, tuy nhiên dưới nhiều ảnh hưởng phức tạp của nhiều tác nhân trong cơ thể và trong ngoại cảnh, cấu trúc của nó bị biến đổi về chi tiết và những biến đổi này được sao chép lại. Do đó cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hoá đa dạng so với nguyên mẫu. Đó là quá trình tích luỹ thông tin di truyền, cơ sở phân tử của sự tiến hoá. Tóm lại, các vật thể sống đang tồn tại trên quả đất là những hệ mở, có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử prôtêin, axit nuclêic có khả năng tự

đổi mới, tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền.

chứa gần 1 vạn nguyên tử, khối lượng phân tử 68000 đơn vị chức năng cacbon. Phân tửprôtêin lớn nhất dài 0,1 micrômet. Phân tử ADN dài hàng trăm micrômet, khối lượng phân tử hoàn toàn có thể tới 150 triệu đơn vị chức năng cacbon. Prôtêin và axit nuclêic có cấu trúc đa phân. Mỗi phân tử prôtêin gồm trungbình 100 – 30000 phân tử axit amin. Với 20 loại axit amin, vạn vật thiên nhiên đãtạo ra vô số loại prôtêin khác nhau ở số lượng, thành phần, trật tự những axitamin. Mỗi phân tử ADN gồm trung bình 10000 – 25000 nuclêôtit. Từ 4 loạinuclêôtit ( A, T, G, X ) đã tạo nên vô số loại ADN phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự những nuclêôtit. Cấu trúc đa phân tử làm cho prôtêin và axitnuclêic rất phong phú nhưng lại rất đặc trưng. Như vậy, sự khác nhau về cấu trúc vật chất giữa hữu cơ và vô cơ thể hiệntừ cấp dộ phân tử. Càng lên Lever tổ chức triển khai cao hơn ( tế bào, cơ quan, khung hình, loài, quần thể ), tính phức tạp, tính phong phú và tính đặc trưng của những hệ sốngbiểu hiện càng rõ. NHỮNG DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNGCác tổ chức triển khai sống, từ Lever phân tử đến những Lever trên khung hình, đều lànhững hệ mở, nghĩa là liên tục trao đổi vật chất với thiên nhiên và môi trường, dẫntới sự liên tục tự thay đổi thành phần của tổ chức triển khai. Những dấu hiệukhác của sự sống như sinh trưởng, cảm ứng, hoạt động, sinh sản đều liênquan với sự trao đổi chất. Trao đổi chất theo phương pháp đồng hoá, dị hoávà sinh sản là những tín hiệu không có ở vật thể vô cơ. Việc phát hiện cấu trúc và công dụng của những axit nuclêic đã bổ trợ mộtsố tín hiệu độc lạ khác của sự sống như tự sao chép, tự kiểm soát và điều chỉnh, tíchluỹ thông tin di truyền. Quá trình tự sao chép ( tự nhân đôi ) của ADN là cơ sở phân tử của sự ditruyền và sinh sản, bảo vệ cho sự sống sinh sôi nảy nở, duy trì liên tục. Tự kiểm soát và điều chỉnh là năng lực tự động hóa duy trì và giữ vững sự không thay đổi về thànhphần và đặc thù. Mọi hệ sống ở những Lever tổ chức triển khai đều có năng lực tự điềuchỉnh rất cao, nhờ đó mà thích ứng với môi trường tự nhiên đổi khác. Trong khung hình vàtế bào, vai trò kiểm soát và điều chỉnh những quy trình sinh lý, hoá sinh thuộc về những enzimcác hoocmôn và suy cho cùng là thuộc về những gen trên ADN.ADN có năng lực tự sao đúng mẫu của nó, tuy nhiên dưới nhiều ảnhhưởng phức tạp của nhiều tác nhân trong khung hình và trong ngoại cảnh, cấutrúc của nó bị biến hóa về chi tiết cụ thể và những đổi khác này được sao chép lại. Do đó cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hoá phong phú so vớinguyên mẫu. Đó là quy trình tích luỹ thông tin di truyền, cơ sở phân tử củasự tiến hoá. Tóm lại, những vật thể sống đang sống sót trên quả đất là những hệ mở, có cơsở vật chất chủ yếu là những đại phân tử prôtêin, axit nuclêic có năng lực tựđổi mới, tự sao chép, tự kiểm soát và điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền .

Xem thêm  Top 15 các đồ dùng để phòng tắm tốt nhất 2022

Đáp án : D

Axit  nucleic để thực hiện chức năng  truyền đạt và lưu giữ thông tin di truyền và sinh sản.

Protein là đại phân tử hữu cơ giúp cơ thể thực hiện các phản ứng trao đổi chất  và điều chỉnh các hoạt độg sống của tế bào và cơ thể

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tóm tắt nội dung tài liệu

  1. CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU CỦA SỰ SỐNG Trong hơn 100 nguyên tố hoá học đã biết thì các cơ thể sống có khoảng 60 nguyên tố, tất cả các nguyên tố này đều có trong giới vô cơ. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là H, O, N, C ( chiếm 96% tổng số các nguyên tử), tiếp đó là S, P, Na, K (3%) rồi đến Ca, Mg, Fe, Cl, Cu, Mn, S, Zn…Các nguyên tố nói trên kết hợp với nhau tạo thành các hợp chất vô cơ (nước, các muối khoáng) và các hợp chất hữu cơ (saccarit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, pôliphôtphat). Chất hữu cơ là những hợp chất của cácbon. Với hoá trị 4, nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon trên đó liên kết các nguyên tử H, O, N…tạo nên các phân tử phức tạp. Ngày nay đã xác định được rằng cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại hợp chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic. Prôtêin là hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh và là thành phần chức năng trong cấu tạo của các enzim và hoocmôn, đóng vai trò xúc tác va` điều hoà. Axit nuclêic (ADN, ARN) đóng vai trò quan trọng trong sự di truyền và sinh sản.
  2. Prôtêin và axit nuclêic thuộc loại đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn. Ví dụ phân tử hêmôglôbin có công thức cấu tạo C3032H4816O872N780D8Fe4 chứa gần 1 vạn nguyên tử, khối lượng phân tử 68000 đơn vị cacbon. Phân tử prôtêin lớn nhất dài 0,1 micrômet. Phân tử ADN dài hàng trăm micrômet, khối lượng phân tử có thể tới 150 triệu đơn vị cacbon. Prôtêin và axit nuclêic có cấu trúc đa phân. Mỗi phân tử prôtêin gồm trung bình 100 – 30000 phân tử axit amin. Với 20 loại axit amin, thiên nhiên đã tạo ra vô số loại prôtêin khác nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các axit amin. Mỗi phân tử ADN gồm trung bình 10000 – 25000 nuclêôtit. Từ 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) đã tạo nên vô số loại ADN phân biệt nhau ở số lượng, thành phần, trật tự các nuclêôtit. Cấu trúc đa phân tử làm cho prôtêin và axit nuclêic rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù. Như vậy, sự khác nhau về cấu tạo vật chất giữa hữu cơ và vô cơ thể hiện từ cấp dộ phân tử. Càng lên cấp độ tổ chức cao hơn (tế bào, cơ quan, cơ thể, loài, quần thể…), tính phức tạp, tính đa dạng và tính đặc thù của các hệ sống biểu hiện càng rõ. NHỮNG DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA SỰ SỐNG
  3. Các tổ chức sống, từ cấp độ phân tử đến các cấp độ trên cơ thể, đều là những hệ mở, nghĩa là thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức. Những dấu hiệu khác của sự sống như sinh trưởng, cảm ứng, vận động, sinh sản đều liên quan với sự trao đổi chất. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá và sinh sản là những dấu hiệu không có ở vật thể vô cơ. Việc phát hiện cấu trúc và chức năng của các axit nuclêic đã bổ sung một số dấu hiệu độc đáo khác của sự sống như tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền. Quá trình tự sao chép (tự nhân đôi) của ADN là cơ sở phân tử của sự di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi nảy nở, duy trì liên tục. Tự điều chỉnh là khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất. Mọi hệ sống ở các cấp độ tổ chức đều có khả năng tự điều chỉnh rất cao, nhờ đó mà thích ứng với môi trường thay đổi. Trong cơ thể và tế bào, vai trò điều chỉnh các quá trình sinh lý, hoá sinh thuộc về các enzim các hoocmôn và suy cho cùng là thuộc về các gen trên ADN.
  4. ADN có khả năng tự sao đúng mẫu của nó, tuy nhiên dưới nhiều ảnh hưởng phức tạp của nhiều tác nhân trong cơ thể và trong ngoại cảnh, cấu trúc của nó bị biến đổi về chi tiết và những biến đổi này được sao chép lại. Do đó cấu trúc của ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hoá đa dạng so với nguyên mẫu. Đó là quá trình tích luỹ thông tin di truyền, cơ sở phân tử của sự tiến hoá. Tóm lại, các vật thể sống đang tồn tại tr ên quả đất là những hệ mở, có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử prôtêin, axit nuclêic có khả năng tự đổi mới, tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền.
Xem thêm  Cách làm bánh tráng nướng vỉa hè

Page 2

Trong hơn 100 nguyên tố hoá học đã biết thì các cơ thể sống có khoảng 60 nguyên tố, tất cả các nguyên tố này đều có trong giới vô cơ. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là H, O, N, C ( chiếm 96% tổng số các nguyên tử), tiếp đó là S, P, Na, K (3%) rồi đến Ca, Mg, Fe, Cl, Cu, Mn, S, Zn…Các nguyên tố nói trên kết hợp với nhau tạo thành các hợp chất vô cơ (nước, các muối khoáng) và các hợp chất hữu cơ (saccarit, lipit,…

26-05-2011 366 10

Download

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.