Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

10/09/2021 4,740

Chọn A.
Khối đa diện đều loại 3;5 là khối hai mươi mặt đều có tất cả 30 cạnh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên cả tham số m để phương trình fx−3m+5=0 có ba nghiệm phân biệt?

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Xem đáp án » 10/09/2021 6,718

Cho hàm số f(x) liên tục trên ℝ và có đồ thị hàm số f'(x) như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m∈−5;5 để hàm số y=fx2−2mx+m2+1 nghịch biến trên khoảng 0;12. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Xem đáp án » 10/09/2021 5,780

Cho hàm bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số hx=fsinx−1 có bao nhiêu điểm cực trị trên đoạn 0;2π.

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Xem đáp án » 10/09/2021 2,405

Nghiệm của phương trình log3x−4=2 là

Xem đáp án » 10/09/2021 2,135

Cho hàm bậc ba y=f(x) có đồ thị đạo hàm y=f'(x) như hình sau

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

Xem đáp án » 10/09/2021 1,532

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Xem đáp án » 10/09/2021 979

Hàm số y=x2ex nghịch biến trên khoảng nào?

Xem đáp án » 10/09/2021 850

Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, xác suất để cả hai bi đều màu đỏ là

Xem thêm:  Kỳ huyễn là gì

Xem đáp án » 10/09/2021 807

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 10/09/2021 800

Số cách chọn ra một nhóm học tập gồm 3 học sinh từ 5 học sinh là

Xem đáp án » 10/09/2021 745

Cho hàm bậc bốn trùng phương y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình fx=34 là

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Xem đáp án » 10/09/2021 738

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/09/2021 707

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài ba cạnh tương ứng là a,b,c. Thể tích khối hộp chữ nhật là

Xem đáp án » 10/09/2021 562

Cho hình chóp S.ABC có BAC^=900,AB=3a,AC=4a, hình chiếu của đỉnh S là một điểm H nằm trong ΔABC. Biết khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo nhau của hình chóp là dSA,BC=6a3417,dSB,CA=12a5,dSC,AB=12a1313. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Xem đáp án » 10/09/2021 509

 A,B là hai số tự nhiên liên tiếp thỏa mãn A<2202131273<B. Giá trị A+B là

Xem đáp án » 10/09/2021 465

Lifestyle

2

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Khối đa diện đều loại (left{ {3,;,5} right}) là khối.

Lifestyle

3

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Số các hình đa diện trong các hình trên là: · Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Tìm số mặt phẳng đối xứng của khối bát diện đềuTìm số mặt …

Lifestyle

4

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Khối đa diện đều loại {3 ; 5} là khối đa diện 20 mặt đều. Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử? Bài tập trắc nghiệm 45 phút Mặt cầu ngoại …

Xem thêm:  Xem chung kết cúp fa trên kênh nào

Lifestyle

5

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Chỉ có đúng 5 loại khối đa diện đều. Đó là loại {3;3} – tứ diện đều; loại {4;3} – khối lập phương; loại {3;4} …

Lifestyle

6

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Chỉ có đúng 5 loại khối đa diện đều. Đó là loại {3;3} tứ diện đều; loại {4;3} khối lập phương; loại {3;4} khối bát diện đều; loại {5;3} khối 12 mặt đều; …

Lifestyle

7

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Khối đa diện đều loại 3;5 có bao nhiêu cạnh? … Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới? VietJack. Xem đáp án » 10/09/2021 952 …

Lifestyle

8

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Người ta chứng minh được chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Đó là các loại: {3;3}, {4;3}, {3;4}, …

Lifestyle

9

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

17 thg 4, 2022 · Cho hình chóp có , , , , Gọi , lần lượt là hình chiếu vuông góc của lên ,

Lifestyle

10

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Theo SGK Hình học 12 trang 17 thì khối đa diện đều loại 3 ; 5 là khối hai mươi mặt đều. … Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào? A. (4; 3).

Lifestyle

11

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Đa diện đều loại {5;3} { 5 ; 3 } có tên gọi là Mười hai mặt đều.

Lifestyle

12

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

C. Khối 12 mặt đều. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?. D. Mười hai mặt đều. Cho …

Lifestyle

13

Hình đa diện đều 3;5 là hình nào sau đây

Khối đa diện đều loại {4;3} { 4 ; 3 } (khối lập phương). • Mỗi mặt là một hình vuông. • Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt. • Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); …

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts