Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4 7 8 2 là

Trong tập các số đếm, 1 được coi là số nhỏ nhất, 9 là số lớn nhất có một chữ số, 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số. Cũng vậy với các số 99, 100, 999, 1000… Ta có 9 số có một chữ số, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số… Trong một số bài toán, đề ra có liên quan đến những số lớn nhất, bé nhất, nếu không nhận biết được những số này thì rất khó để giải được. Bài viết này sẽ nêu một số bài toán liên quan.
Trước hết ta xem một số kết quả sau: 1) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11; 2) Số lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 999; 3) Số bé nhất có hai chữ số mà chia hết cho 3 là 12; 4) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số giống nhau là 888; 5) Số lẻ bé nhất có hai chữ số mà chia hết cho 5 là 15; 6) Số lẻ lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987; 7) Số chẵn nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102; 8) Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho cả 3 và 5 là 105; 9) Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 19; 10) Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 10 là 910. Ta thấy các kết quả trên rất đa dạng. Một số kết quả khó hơn sẽ khó nhận ra ngay mà cần phải giải như những bài tập. Bài 1. Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 6. Giải. Viết 6 thành tổng các chữ số khác nhau là 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, 5 + 1 + 0, 4 + 2 + 0, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 + 0. Vậy số cần tìm là 3210. Bài 2. Tìm số bé nhất có tổng các chữ số bằng 21. Giải. Số có hai chữ số có tổng các chữ số lớn nhất là 99. Vì 9 + 9 = 18 và 18 nhỏ hơn 21 nên số cần tìm phải có nhiều hơn hai chữ số. Xét các số có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 21. Số bé nhất phải thỏa mãn có chữ số hàng trăm bé nhất. Vì 21 – 18 = 3 nên số cần tìm là 399. Bài 3. Tìm số bé nhất, số lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 30. Giải. Viết 30 thành tích các chữ số khác nhau là 6 × 5, 6 × 5 × 1, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 × 1. Vậy số bé nhất là 56, số lớn nhất là 5321. Bài 4. Trung bình cộng của n số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là 14. Tìm n. Giải. Số chẵn có hai chữ số và bé hơn 14 là 12, 10. Hai số chẵn lớn hơn 14 là 16, 18. Vậy n = 5. Bài 5. Một cuốn sách được đánh số từ trang 3. Biết trung bình cộng của số chữ số dùng để đánh số cuốn sách là 2. Hỏi sách có bao nhiêu trang? Giải. Từ 3 đến 9 có 7 số. So với trung bình cộng thì bảy trang này thiếu 7 chữ số, hai trang 1 và 2 thiếu 4 chữ số. Vậy tổng cộng thiếu 7 + 4 = 11 chữ số. Các số từ 10 đến 99 đều có hai chữ số, bằng với trung bình cộng. Từ số 100 đến 999, mỗi số có ba chữ số, thừa ra một chữ số so với trung bình cộng. Vậy có 11 trang có 3 chữ số nên cuốn sách có 110 trang. Kết quả kỳ trước. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 5/7, 7/9, 9/11. Trao giải 50.000đ/người cho bạn Vũ Huyền Ngân, 5C, TH Trưng Trắc.

Xem thêm:  Làm giấy khai sinh không có tên cha được không

Kỳ này. Tìm số bé nhất có tổng các chữ số bằng 30. Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Toán lớp 2 em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số: Ta thấy số nhỏ nhất có hai chữ số là 10, số lớn nhất có một chữ số là 9. Vậy hiệu của chúng là: 10-9=1.

Trong dạng bài toán này, ba mẹ cần giúp các bé hiểu rõ bản chất của số tự nhiên, số chẵn, số lẻ, số có một chữ số, số có hai chữ số… Khi bài toán cho gợi ý số nhỏ nhất có hai chữ số ta biết được ngay là số 10. Hay số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số là 10…

Sau khi biết được các số đó là gì, đặt biểu thức bé sẽ giải được ngay bài toán. Lưu ý là trong mọi bài toán, các bé cần tận dụng tất cả những gì đầu bài đã cho.

Dưới đây là video Toán lớp 2 em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số

Tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số.

Nhận xét:

Xem thêm:  Which of the following generally would be considered a good internal control over cash payments quizlet?

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là số 11.

Theo đề bài ta có: 99 – 11 =88.

Đáp số:88

Tìm hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số,

Nhận xét:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10.

Theo đề bài ta có: 99 – 10 = 89.

Đáp số: 89

Tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và 17

Nhận xét:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Theo đề bài ta có: 99 – 17 = 82.

Đáp số: 82.

Hiệu của hai số là số lớn nhất có hai chữ số

Nhận xét:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Vậy hiệu của hai số đó là 99.

Hiệu của 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số

Nhận xét:

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Vậy hiệu của hai số đó là 999.

Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số là 88

Nhận xét:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Theo đầu bài, để hiệu hai số là 88 thì hoặc số lớn nhất có hai chữ số phải là 98 hoặc số bé nhất có hai chữ số là 11.

98 – 10 = 88

Hoặc

Xem thêm:  Soạn mĩ thuật lớp 8 bài 14:ttmt một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam giai đoạn 1954-1975

99 – 11 = 88.

Đáp số: 99 và 11; hoặc 98 và 10.

Toán lớp 2 em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số

Hướng dẫn giải bài 5 trang 121 SGK Toán 2 tập 2 kết nối tri thức. Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4 7 8 2 là

Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4 7 8 2 là

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987.

Quảng cáo

Số bé nhất có ba chữ số là 100.

Hiệu của hai số đó là:

987 – 100 = 887.

Vậy: Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số là 887.

    Chuyên mục:

Quảng cáo

Các câu hỏi tương tự

Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:………………………..

Các câu hỏi tương tự

Tính:

a, Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn lớn nhất có 4 chữ số

b, Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau

Từ các chữ số 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 viết :

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau : ………………………

b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau : ………………………

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau : ………………………

d) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau : ………………………

Tìm một số có bốn chữ số. Biết hiệu của nó với số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là số lớn nhất có ba chữ số.

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các số 4 7 8 2 làKhách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts