he went to jared là gì

he went to jared có nghĩa là

một cụm từ gây phiền nhiễu mà sẽ không bắt kịp, vì vậy im lặng.

ví dụ

trên một quảng cáo bằng văn bản kém với các diễn viên xấu …
Girlfran # 1: OMG GURRRL Anh ấy đã đến Jared!
GIRLFRAN # 2: Cái gì?
GIRLFRAN # 1: GURRRL!Anh đi đến Jared!Anh ấy đã mua cho tôi kim cương!
GIRLFRAN # 2: Đó có phải là một số biểu tượng phổ quát cho Đề xuất?Nếu sau đó, nó bị chậm phát triển và sẽ không bắt kịp.Trong thực tế, tôi nghi ngờ rằng những người thực sự có những thứ từ đó nói điều đó.Vậy thi im đi.
GIRLFRAN # 1: …

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Listeria airborne

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.