Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết

Với giải bài 3 trang 104 sgk Sinh học lớp 8 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Sinh học 8. Mời các bạn đón xem:

Giải Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa

Bài 3 trang 104 sgk Sinh học lớp 8: Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết?

Lời giải:

Đồng hoá

Tiêu hoá

– Tổng hợp từ các chất đơn giản (chất dinh dưỡng cũa quá trình tiêu hoá) thành chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

– Tích luỹ năng lượng ở các liên kết hoá học.

Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu.

Dị hoá

Bài tiết

– Dị hoá là quá trình phân giải các chất phức tạp (sản phẩm của đồng hoá) thành những chất đơn giản.

– Bẻ gãy liên kết hoá học và giải phóng năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể.

Thải loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2… để duy tri tính ổn định của môi trường trong.

Quá trình tiêu hóa các chất

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết
Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 8 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 102 sgk Sinh học lớp 8: Quan sát sơ đồ hình 32-1, hãy cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng…

Câu hỏi trang 103 sgk Sinh học lớp 8: Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá?…

Xem thêm:  Văn 10 phương pháp thuyết minh violet

Câu hỏi trang 103 sgk Sinh học lớp 8: Cơ thể ở trang thái ” nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?…

Bài 1 trang 104 sgk Sinh học lớp 8: Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng…

Bài 2 trang 104 sgk Sinh học lớp 8: Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?…

Bài 4 trang 104 sgk Sinh học lớp 8: Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa?…

Bài 32: Chuyển hóa

Bài 3 trang 104 sgk Sinh 8

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết ?

Lời giải:

Đồng hóa:

– Là quá trình tổng hợp các chất đồng thời tích lũy năng lượng

Tiêu hóa:

– Là quá trình lấy thức ăn-> biển đổi thành chất hấp thụ được -> chuyển vào máu.

Dị hóa:

– Là quá trình phân giải các chất đồng thời giải phóng năng lượng

Bài tiết:

– Là quá trình thải các chất thừa ( chất bài tiết, chất thải, mồ hôi, CO2) ra ngoài môi trường.

Xảy ra ở các tế bào

Xảy ra ở các cơ quan trong cơ thể

Xem thêm:  Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của momen ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh

Xem toàn bộSoạn Sinh 8: Bài 32. Chuyển hóa

 Xem lời giải

Lời giải:
Đồng hóa :
– Tổng hợp các chất đặc trưng
– Tích lũy năng lượng và các liên kết hóa học
Tiêu hóa :
Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và hấp thụ vào máu…
Dị hóa :

– Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản.
– Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng.
Bài tiết :
Thải các sản phẩm phân hủy, sản phẩm thừa và độc hại ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.
Xảy ra ở tế bào
Xảy ra ở các cơ quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đâu là ví dụ về quá trình đồng hóa ở người?

Xem đáp án » 10/12/2021 1,563

Điều nào sau đây đúng khi nói về tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa ở cơ thể

Xem đáp án » 10/12/2021 1,237

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng tích lũy trong chất dinh dưỡng thành….

Xem đáp án » 10/12/2021 1,021

Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Xem đáp án » 10/12/2021 262

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình dị hóa?

Xem đáp án » 10/12/2021 249

Điều nào sau đây là đúng khi nói về trao đổi vật chất và năng lượng?

Xem đáp án » 10/12/2021 239

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 10/12/2021 229

Các quá trình nào dưới đây là quá trình chuyển hóa năng lượng

Xem đáp án » 10/12/2021 210

Quang hợp tạo ra loại chất hữu cơ nào?

Xem đáp án » 10/12/2021 193

Lập bảng so sánh đồng hóa và dị hóa. Nêu mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa.

Xem đáp án » 10/12/2021 190

Điều nào sau đây phản ánh chính xác nhất về quá trình đồng hóa?

Xem đáp án » 10/12/2021 183

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Xem đáp án » 10/12/2021 173

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?

Xem đáp án » 10/12/2021 155

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hô hấp tế bào?

Xem đáp án » 10/12/2021 103

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts